Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 22
«  Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru, na Ajjelet haszahar. Psalm Dawida. Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Czemu jesteś tak daleki od wybawienia mnie, od słów mego jęku? [2] »Boże mój, wołam we dnie, a nie odzywasz się do mnie; w nocy, a nie mogę się uspokoić. [3] »Ale ty jesteś Święty, mieszkający wśród chwały Izraela. [4] »Tobie ufali nasi ojcowie, ufali i wyzwoliłeś ich. [5] »Do ciebie wołali i zostali wybawieni, tobie ufali i się nie zawiedli. [6] »Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem, pośmiewiskiem ludzi i wzgardą ludu. [7] »Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają usta, potrząsają głową, mówiąc: [8] »Zaufał PANU, niech go wyzwoli; niech go ocali, skoro go kocha. [9] »Ale to ty mnie wydobyłeś z łona, napełniłeś mnie ufnością jeszcze u piersi mojej matki. [10] »Na ciebie byłem zdany od narodzenia, od łona matki ty jesteś moim Bogiem. [11] »Nie oddalaj się ode mnie, bo utrapienie bliskie, a nie ma nikogo, kto by mnie wspomógł. [12] »Otoczyło mnie mnóstwo cielców, osaczyły mnie byki Baszanu. [13] »Rozwarły na mnie swe paszcze jak lew drapieżny i ryczący. [14] »Rozpłynąłem się jak woda i rozłączyły się wszystkie moje kości; moje serce stało się jak wosk, roztopiło się w moim wnętrzu. [15] »Moja siła wyschła jak skorupa, a mój język przylgnął do podniebienia; położyłeś mnie w prochu śmierci. [16] »Psy bowiem mnie osaczyły, obległa mnie zgraja złoczyńców; przebili moje ręce i nogi. [17] »Mogę policzyć wszystkie moje kości; a oni patrzą na mnie, przypatrują się. [18] »Dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy. [19] »Ale ty, PANIE, nie oddalaj się; mocy moja, spiesz mi na ratunek. [20] »Ocal od miecza moją duszę, od mocy psów cenną duszę moją. [21] »Wybaw mnie z lwiej paszczy, bo i od rogów jednorożców mnie ocaliłeś. [22] »Będę głosił twoje imię moim braciom, będę cię chwalił pośród zgromadzenia. [23] »Chwalcie PANA, wy, którzy się go boicie; wysławiajcie go, całe potomstwo Jakuba; bójcie się go, wszyscy potomkowie Izraela. [24] »Bo nie wzgardził ani się nie brzydził utrapieniem ubogiego, ani nie ukrył przed nim swego oblicza, lecz gdy ten do niego wołał, wysłuchał go. [25] »Od ciebie pochodzi moja chwała w wielkim zgromadzeniu; wypełnię swoje śluby wobec tych, którzy się ciebie boją. [26] »Ubodzy będą jeść i nasycą się, chwalić PANA będą ci, którzy go szukają; wasze serce będzie żyć na wieki. [27] »Przypomną sobie i nawrócą się do PANA wszystkie krańce ziemi i oddadzą pokłon przed twoim obliczem wszystkie rodziny narodów. [28] »Do PANA bowiem należy królestwo i on panuje nad narodami. [29] »Wszyscy bogaci ziemi będą jeść i oddawać mu pokłon, upadną przed jego obliczem wszyscy, którzy zstępują w proch, którzy nie mogą swej duszy zachować przy życiu. [30] »Potomstwo będzie mu służyć i będzie poczytane Panu za pokolenie. [31] »Przyjdą i ludowi, który się narodzi, opowiedzą jego sprawiedliwość – że on tak uczynił. 
«  Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.