Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 25
«  Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawida. Do ciebie, PANIE, wznoszę moją duszę. [2] »Mój Boże, tobie ufam, niech nie doznam wstydu; niech moi wrogowie nie tryumfują nade mną. [3] »Zaprawdę nikt, kto ciebie oczekuje, nie dozna wstydu; zawstydzą się ci, którzy bez powodu popełniają nieprawość. [4] »PANIE, daj mi poznać twe drogi, naucz mnie twoich ścieżek. [5] »Prowadź mnie w twojej prawdzie i pouczaj mnie, bo ty jesteś Bogiem mego zbawienia; ciebie co dzień oczekuję. [6] »Pamiętaj o swoim miłosierdziu, PANIE, i o twoich łaskach, które trwają od wieków. [7] »I nie wspominaj grzechów mojej młodości i moich występków; pamiętaj o mnie według twego miłosierdzia, ze względu na twą dobroć, PANIE. [8] »PAN jest dobry i prawy, dlatego grzeszników naucza drogi. [9] »Poprowadzi pokornych w sprawiedliwości, pokornych nauczy swojej drogi. [10] »Wszystkie ścieżki PANA to miłosierdzie i prawda dla tych, którzy strzegą jego przymierza i świadectwa. [11] »PANIE, przez wzgląd na twoje imię przebacz moją nieprawość, bo jest wielka. [12] »Który to człowiek, co się boi PANA? Nauczy go drogi, którą ma wybrać. [13] »Jego dusza będzie trwać w szczęściu i jego potomstwo odziedziczy ziemię. [14] »Tajemnica PANA jest objawiona tym, którzy się go boją, oznajmi im swoje przymierze. [15] »Moje oczy nieustannie patrzą na PANA, bo on wyrwie z sidła moje nogi. [16] »Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem nędzny i opuszczony. [17] »Utrapienia mego serca rozmnożyły się, wyzwól mnie z moich udręczeń. [18] »Spójrz na moje utrapienie i trud i przebacz wszystkie moje grzechy. [19] »Popatrz, jak wielu jest moich wrogów i jak strasznie mnie nienawidzą. [20] »Strzeż mojej duszy i ocal mnie, abym nie doznał wstydu; w tobie bowiem pokładam nadzieję. [21] »Niech mnie strzegą uczciwość i prawość, bo ciebie oczekuję. [22] »Boże, wybaw Izraela ze wszystkich jego udręczeń. 
«  Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.