Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 33
«  Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Weselcie się w PANU, sprawiedliwi, bo prawym przystoi chwała. [2] »Wysławiajcie PANA na harfie, śpiewajcie mu przy cytrze i z instrumentem o dziesięciu strunach. [3] »Śpiewajcie mu nową pieśń, pięknie i głośno mu grajcie. [4] »Słowo PANA bowiem jest prawe i wszystkie jego dzieła są dokonane w  wierności. [5] »On miłuje sprawiedliwość i sąd, pełna jest ziemia miłosierdzia PANA. [6] »Słowem PANA zostały uczynione niebiosa i tchnieniem jego ust wszystkie ich zastępy. [7] »On gromadzi wody morskie jak na stos i w skarbcach zbiera głębiny. [8] »Niech cała ziemia boi się PANA, niech się go lękają wszyscy mieszkańcy świata. [9] »On bowiem przemówił i stało się; on rozkazał i powstało. [10] »PAN udaremnia zamiary narodów, niweczy zamysły ludów. [11] »Zamiar PANA trwa na wieki, myśli jego serca z pokolenia na pokolenie. [12] »Błogosławiony naród, którego Bogiem jest PAN; lud, który on wybrał sobie na dziedzictwo. [13] »PAN patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich. [14] »Z miejsca, w którym przebywa, spogląda na wszystkich mieszkańców ziemi. [15] »Ukształtował serce każdego z nich, przygląda się wszystkim ich czynom. [16] »Nie wybawi króla liczne wojsko ani nie ocali wojownika wielka siła. [17] »Koń jest zwodniczy w wybawieniu, nie ocali swą wielką siłą. [18] »Oto oko PANA nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy ufają jego miłosierdziu; [19] »Aby ocalić od śmierci ich duszę i żywić ich w czasie głodu. [20] »Nasza dusza oczekuje PANA, on jest naszą pomocą i tarczą. [21] »W nim bowiem rozraduje się nasze serce, bo ufamy jego świętemu imieniu. [22] »Niech będzie nad nami twoje miłosierdzie, PANIE, według pokładanej w tobie nadziei. 
«  Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.