Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 37
«  Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawida. Nie oburzaj się z powodu złoczyńców ani nie zazdrość czyniącym nieprawość. [2] »Jak trawa bowiem prędko zostaną podcięci i zwiędną jak świeża zieleń. [3] »Ufaj PANU i czyń dobrze; będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony. [4] »Rozkoszuj się PANEM, a on spełni pragnienia twego serca. [5] »Powierz PANU swoją drogę i zaufaj mu, a on wszystko wykona; [6] »I wyniesie twoją sprawiedliwość jak światłość, a twoją prawość jak południe. [7] »Poddaj się PANU i oczekuj go; nie oburzaj się na tego, komu powodzi się w drodze, na człowieka, który spełnia swe złe zamiary. [8] »Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości; nie zapalaj się gniewem do czynienia zła. [9] »Złoczyńcy bowiem będą wytępieni, a ci, którzy oczekują PANA, odziedziczą ziemię. [10] »Jeszcze chwila, a nie będzie niegodziwego; spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie. [11] »Lecz pokorni odziedziczą ziemię i będą się rozkoszować obfitością pokoju. [12] »Niegodziwy knuje przeciwko sprawiedliwemu i zgrzyta na niego zębami. [13] »Lecz Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi jego dzień. [14] »Niegodziwi dobyli miecz i napinają swój łuk, aby powalić ubogiego i potrzebującego, aby zgładzić tych, którzy idą prawą drogą; [15] »Lecz ich miecz przeszyje ich własne serca, a ich łuki będą złamane. [16] »Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, niż wielkie bogactwa wielu niegodziwych; [17] »Ramiona bowiem niegodziwych będą połamane, ale sprawiedliwych PAN podtrzymuje. [18] »PAN zna dni nienagannych, ich dziedzictwo będzie trwać na wieki. [19] »W czasie nieszczęścia nie doznają wstydu, a w dniach głodu będą nasyceni. [20] »Niegodziwi zaś wyginą, a wrogowie PANA znikną jak tłuszcz barani, jak dym się rozwieją. [21] »Niegodziwy pożycza i nie zwraca, a sprawiedliwy lituje się i rozdaje. [22] »Błogosławieni przez PANA odziedziczą ziemię, a przeklęci przez niego zostaną wytępieni. [23] »PAN kieruje krokami dobrego człowieka i jego droga mu się podoba. [24] »Choćby upadł, nie zostanie całkowicie powalony, bo PAN podtrzymuje go swą ręką. [25] »Byłem młody i jestem już stary, lecz nie widziałem sprawiedliwego, który by był opuszczony, ani żeby jego potomstwo żebrało o chleb. [26] »Każdego dnia lituje się i pożycza, a jego potomstwo jest błogosławione. [27] »Odstąp od złego i czyń dobrze, a będziesz trwał na wieki. [28] »PAN bowiem miłuje prawość i nie opuszcza swoich świętych, strzeże ich na wieki; a potomstwo niegodziwych będzie wytępione. [29] »Sprawiedliwi odziedziczą ziemię i będą na niej mieszkać na wieki. [30] »Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a jego język mówi o sądzie. [31] »Prawo jego Boga jest w jego sercu, jego kroki się nie zachwieją. [32] »Niegodziwy czyha na sprawiedliwego i szuka sposobności, aby go zabić. [33] »Lecz PAN nie zostawi go w jego ręku i nie potępi, gdy będzie sądzony. [34] »Oczekuj PANA i strzeż jego drogi, a on cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię; zobaczysz zatracenie niegodziwych. [35] »Widziałem niegodziwego bardzo wyniosłego i rozpierającego się jak zielone drzewo laurowe; [36] »Lecz przeminął i oto już go nie było; szukałem go, ale nie mogłem go znaleźć. [37] »Spójrz na nienagannego i przypatruj się prawemu, bo ten na końcu osiągnie pokój. [38] »Lecz przestępcy razem zginą, niegodziwi na końcu zostaną wytępieni. [39] »Zbawienie zaś sprawiedliwych pochodzi od PANA; on jest ich siłą w czasie utrapienia. [40] »PAN ich wspomoże i wyzwoli; wyzwoli ich od niegodziwych i wybawi, bo w nim pokładają nadzieję. 
«  Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.