Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 44
«  Księga Psalmów 43 Księga Psalmów 44 Księga Psalmów 45  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru. Psalm pouczający dla synów Korego. Boże, słyszeliśmy na własne uszy, nasi ojcowie opowiadali nam o tym, czego dokonałeś za ich dni, w czasach dawnych. [2] »Ty własną ręką wypędziłeś pogan, a ich osadziłeś; wyniszczyłeś narody, a ich rozprzestrzeniłeś. [3] »Nie zdobyli bowiem ziemi swym mieczem ani ich nie wybawiło własne ramię, lecz twoja prawica i twoje ramię, i światło twego oblicza, bo upodobałeś ich sobie. [4] »Ty jesteś moim Królem, o Boże; daj wybawienie Jakubowi. [5] »Dzięki tobie pokonamy naszych wrogów, w twoje imię zdepczemy naszych przeciwników. [6] »Nie zaufam bowiem mojemu łukowi i nie wybawi mnie mój miecz; [7] »Lecz ty nas wybawiłeś od naszych wrogów i zawstydziłeś tych, którzy nas nienawidzą. [8] »Każdego dnia chlubimy się Bogiem, a twoje imię będziemy sławić na wieki. Sela. [9] »Teraz jednak odrzuciłeś nas i zawstydziłeś, i nie wyruszasz z naszymi wojskami. [10] »Sprawiłeś, że cofnęliśmy się przed wrogiem, a ci, którzy nas nienawidzą, złupili nas. [11] »Wydałeś nas na rzeź jak owce i rozproszyłeś nas wśród pogan. [12] »Sprzedałeś swój lud za bezcen i nie zyskałeś na jego sprzedaży. [13] »Wystawiłeś nas na wzgardę naszym sąsiadom, na szyderstwo i pośmiewisko tym, którzy nas otaczają. [14] »Uczyniłeś nas tematem przysłowia wśród pogan, tak że narody kiwają głowami nad nami. [15] »Mój wstyd wciąż jest przede mną, a hańba mi twarz okrywa; [16] »Na głos tego, który gardzi i bluźni, z powodu wroga i mściciela. [17] »To wszystko nas spotkało, a jednak nie zapomnieliśmy o tobie ani nie naruszyliśmy twojego przymierza. [18] »Nasze serce się nie odwróciło ani nasze kroki nie zboczyły z twej ścieżki; [19] »Chociaż powaliłeś nas w miejscu smoków i okryłeś nas cieniem śmierci. [20] »Gdybyśmy zapomnieli imienia naszego Boga i wyciągnęli ręce do obcego boga; [21] »Czyż Bóg by się o tym nie dowiedział? Przecież on zna tajniki serca. [22] »Lecz z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. [23] »Ocknij się; czemu śpisz, Panie? Obudź się, nie odrzucaj nas na wieki. [24] »Czemu ukrywasz swoje oblicze i zapominasz o naszym utrapieniu i ucisku? [25] »Nasza dusza bowiem pogrążyła się w prochu, nasz brzuch przylgnął do ziemi. [26] »Powstań nam na pomoc, odkup nas ze względu na twoje miłosierdzie. 
«  Księga Psalmów 43 Księga Psalmów 44 Księga Psalmów 45  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.