Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 48
«  Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń i psalm dla synów Korego. Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga, na swej świętej górze. [2] »Pięknie wzniesiona, radością całej ziemi jest góra Syjon na krańcach północy, miasto wielkiego Króla. [3] »Bóg w pałacach jego jest uznany za twierdzę. [4] »Bo oto zgromadzili się królowie i razem ruszyli. [5] »Gdy zobaczyli, zdumieli się, przerazili się i uciekli. [6] »Strach ich tam ogarnął i ból, jak rodzącą kobietę. [7] »Wiatrem wschodnim rozbijasz okręty Tarszisz. [8] »To, co słyszeliśmy, to zobaczyliśmy w mieście PANA zastępów, w mieście naszego Boga; Bóg je ugruntuje na wieki. Sela. [9] »Rozważamy, o Boże, twoje miłosierdzie we wnętrzu twej świątyni. [10] »Jak twoje imię, Boże, tak i chwała twoja sięga aż po krańce ziemi; twoja prawica pełna jest sprawiedliwości. [11] »Niech się weseli góra Syjon, niech się radują córki Judy z powodu twoich sądów. [12] »Okrążcie Syjon i obejdźcie go, policzcie jego wieże. [13] »Przyjrzyjcie się jego wałom obronnym, oglądajcie jego pałace, abyście mogli opowiadać przyszłemu pokoleniu. [14] »Bo ten Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków, on będzie nas prowadził aż do śmierci. 
«  Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.