Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 49
«  Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru. Psalm dla synów Korego. Słuchajcie tego wszystkie narody, nadstawcie ucha wszyscy mieszkańcy świata. [2] »Zarówno wy, prości, jak i wy, możni; zarówno bogaty, jak i ubogi. [3] »Moje usta wypowiedzą mądrość, a rozmyślaniem mego serca będzie roztropność. [4] »Nakłonię ucha ku przypowieści, przy harfie rozwiążę moją zagadkę. [5] »Dlaczego mam się bać w dniach niedoli, gdy otacza mnie nieprawość tych, którzy mnie depczą? [6] »Ci, którzy ufają swym bogactwom i chlubią się swym wielkim dostatkiem; [7] »Nikt z nich w żaden sposób nie odkupi swego brata ani nie może dać Bogu za niego okupu; [8] »(Kosztowny bowiem jest okup za ich dusze i nigdy się nie zdarzy); [9] »Aby żył na wieki i nie doznał zniszczenia. [10] »Każdy bowiem widzi, że mądrzy umierają, tak samo jak ginie głupiec i prostak, i zostawiają obcym swoje bogactwa. [11] »Myślą, że ich domy wieczne, a ich mieszkania będą trwać z pokolenia na pokolenie; nazywają ziemie swymi imionami. [12] »Lecz człowiek, choć otoczony czcią, nie przetrwa; podobny jest do bydląt, które giną. [13] »Ich droga jest ich głupstwem, mimo to ich potomkowie pochwalają ich mowę. Sela. [14] »Jak owce będą złożeni w grobie, śmierć ich pożre; prawi będą nad nimi panować o poranku, ich postać zostanie zniszczona w grobie, gdy opuszczą swoje mieszkanie. [15] »Ale Bóg wykupi moją duszę z mocy grobu, bo mnie przyjmie. Sela. [16] »Nie bój się, gdy się ktoś wzbogaci, gdy się rozmnoży sława jego domu; [17] »Bo gdy umrze, niczego ze sobą nie weźmie i nie pójdzie za nim jego sława. [18] »Chociaż za życia swej duszy pochlebiał i chwalono go, gdy dobrze się urządził; [19] »Pójdzie jednak do grona swych ojców; nigdy nie ujrzą światła. [20] »Człowiek, który jest otoczony czcią, a nie rozumie tego, podobny jest do bydląt, które giną. 
«  Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.