Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 50
«  Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Asafa. Bóg nad bogami, PAN, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do jego zachodu. [2] »Z Syjonu, doskonałego piękna, zajaśniał Bóg. [3] »Nasz Bóg przyjdzie i nie będzie milczał; ogień będzie trawił przed nim, a wokół niego powstanie potężna burza. [4] »Wezwie z góry niebiosa i ziemię, aby sądzić swój lud: [5] »Zgromadźcie mi moich świętych, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. [6] »Wtedy niebiosa ogłoszą jego sprawiedliwość, bo sam Bóg jest sędzią. Sela. [7] »Słuchaj, mój ludu, a będę mówił; słuchaj, Izraelu, a będę świadczył przeciw tobie: Ja jestem Bogiem, twoim Bogiem. [8] »Nie będę cię ganił za twoje ofiary ani za twoje całopalenia, które są zawsze przede mną. [9] »Nie przyjmę cielca z twojego domu ani kozłów z twoich zagród. [10] »Do mnie bowiem należy wszelkie zwierzę leśne i tysiące bydła na górach. [11] »Znam wszelkie ptactwo górskie i moje są zwierzęta polne. [12] »Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i wszystko, co go napełnia. [13] »Czyż będę jadł mięso wołów albo pił krew kozłów? [14] »Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij swoje śluby wobec Najwyższego; [15] »I wzywaj mnie w dniu utrapienia; wtedy cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. [16] »Lecz do niegodziwego Bóg mówi: Po co ogłaszasz moje prawa i masz na ustach moje przymierze; [17] »Skoro nienawidzisz karności i rzucasz za siebie moje słowa? [18] »Gdy widzisz złodzieja, pochwalasz go, i zadajesz się z cudzołożnikami. [19] »Pozwalasz swym ustom źle mówić, a twój język knuje podstępy. [20] »Siedzisz i mówisz przeciwko twemu bratu, obmawiasz syna swej matki. [21] »To czyniłeś, a ja milczałem; sądziłeś, że jestem do ciebie podobny, ale będę cię napominał i postawię ci to przed oczy. [22] »Zrozumcie to teraz wy, którzy zapominacie o Bogu, bym was nie rozszarpał, a nie byłoby nikogo, kto by was ocalił. [23] »Kto mi ofiaruje chwałę, ten oddaje mi cześć; a temu, kto chodzi prostą drogą, ukażę Boże zbawienie. 
«  Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.