Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 57
«  Księga Psalmów 56 Księga Psalmów 57 Księga Psalmów 58  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru. Al taszchet. Miktam Dawida, kiedy uciekał przed Saulem do jaskini. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo moja dusza ufa tobie; w cieniu twoich skrzydeł będę się chronił, aż przeminie nieszczęście. [2] »Będę wołał do Boga Najwyższego, do Boga, który doprowadzi moją sprawę do końca. [3] »On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie od urągania tego, który chce mnie pochłonąć. Sela. Ześle mi Bóg swoje miłosierdzie i prawdę. [4] »Moja dusza przebywa wśród lwów; leżę wśród płonących, wśród synów ludzkich, których zęby jak włócznie i strzały, a język jak miecz ostry. [5] »Bądź wywyższony, Boże, ponad niebiosa, a twoja chwała ponad całą ziemię. [6] »Zastawili sidła na moje kroki, zgnębili moją duszę, wykopali przede mną dół, ale sami do niego wpadli. Sela. [7] »Gotowe jest moje serce, Boże, gotowe jest moje serce; będę śpiewał i oddawał chwałę. [8] »Obudź się, moja chwało, obudź się, cytro i harfo; ja się zbudzę o świcie. [9] »Będę cię wysławiał wśród ludu, Panie, będę ci śpiewał wśród narodów. [10] »Bo wielkie jest twoje miłosierdzie, aż do niebios, i aż pod obłoki twoja prawda. [11] »Bądź wywyższony ponad niebiosa, Boże, a ponad całą ziemię twoja chwała. 
«  Księga Psalmów 56 Księga Psalmów 57 Księga Psalmów 58  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.