Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 65
«  Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru. Psalm i pieśń Dawida. Tobie, Boże, należy się chwała na Syjonie i tobie złożone śluby należy wypełnić. [2] »Ty wysłuchujesz modlitwy, dlatego do ciebie przyjdzie wszelkie ciało. [3] »Wielkie nieprawości wzięły górę nad nami; ty oczyszczasz nasze występki. [4] »Błogosławiony, kogo ty wybierasz i przyjmujesz, aby mieszkał w twoich przedsionkach; będziemy nasyceni dobrami twego domu, twej świętej świątyni. [5] »Straszliwymi rzeczami odpowiesz nam według sprawiedliwości, Boże naszego zbawienia, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich. [6] »Ty, który utwierdzasz góry swoją mocą, przepasany potęgą; [7] »Ty, który uciszasz szum morza, szum jego fal, i wrzawę narodów; [8] »Mieszkańcy krańców ziemi boją się twoich znaków; ty radujesz ich nastawaniem poranka i wieczora. [9] »Nawiedzasz ziemię i zraszasz ją, wzbogacasz ją obficie strumieniem Bożym pełnym wody. Przygotowujesz im zboże, gdy tak przysposabiasz ziemię. [10] »Nawadniasz jej zagony, wyrównujesz jej bruzdy, zmiękczasz ją deszczami i błogosławisz jej urodzaje. [11] »Wieńczysz rok swoją dobrocią, a twoje ścieżki ociekają tłuszczem. [12] »Skrapiasz pustynne pastwiska, a pagórki przepasują się radością. [13] »Łąki przyodziewają się stadami, a doliny okrywają się zbożem; wykrzykują radośnie i śpiewają. 
«  Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.