Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 68
«  Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru. Psalm i pieśń Dawida. Niech Bóg powstanie, a rozproszeni będą jego wrogowie; niech pouciekają przed jego obliczem ci, którzy go nienawidzą. [2] »Jak dym jest rozwiany, tak ich rozpędzisz; jak wosk się rozpływa od ognia, tak niegodziwi poginą przed obliczem Boga. [3] »A sprawiedliwi będą się weselić i cieszyć przed obliczem Boga, i będą się radować niezmiernie. [4] »Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie psalmy jego imieniu, wywyższajcie tego, który przemierza niebiosa; PAN to jego imię, radujcie się przed jego obliczem. [5] »Ojcem dla sierot i sędzią dla wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. [6] »Bóg samotnym daje dom, więźniów uwalnia z oków, ale oporni mieszkają w suchej ziemi. [7] »Boże, gdy wyruszałeś przed swoim ludem, gdy kroczyłeś przez pustynię. Sela; [8] »Ziemia się trzęsła, a niebiosa rozpływały się przed obliczem Boga i sama góra Synaj zadrżała przed obliczem Boga, Boga Izraela. [9] »Zesłałeś obfity deszcz, Boże, otrzeźwiłeś swoje dziedzictwo, gdy omdlewało. [10] »Twoje zastępy mieszkają w nim; ty, Boże, w swojej dobroci przygotowałeś je dla ubogiego. [11] »Pan dał swoje słowo, wielki był zastęp zwiastujących dobre wieści. [12] »Królowie wojsk uciekali, uciekali; a ta, która doglądała domu, dzieliła łupy. [13] »Chociaż musieliście leżeć wśród kotłów, będziecie jak skrzydła gołębicy pokryte srebrem, a jej pióra żółtym złotem. [14] »Gdy Wszechmogący rozproszył królów w ziemi, była biała jak śnieg na górze Salmon. [15] »Góra Boża jest jak góra Baszanu, wzgórze wysokie, jak góra Baszanu. [16] »Dlaczego wyskakujecie, wzgórza wysokie? Na tej górze spodobało się Bogu mieszkać, tam PAN będzie mieszkał na wieki. [17] »Rydwanów Bożych jest dwadzieścia tysięcy, wiele tysięcy aniołów; Pan przebywa wśród nich w świątyni, jak na  Synaju. [18] »Wstąpiłeś na wysokość, poprowadziłeś pojmanych jeńców, przyjąłeś dary dla ludzi, nawet dla buntowników, aby PAN Bóg mógł z nimi zamieszkać. [19] »Błogosławiony Pan; codziennie obsypuje nas swymi dobrami Bóg naszego zbawienia. Sela. [20] »Nasz Bóg jest Bogiem zbawienia, Pan BóG wybawia od śmierci. [21] »Bóg zrani głowę swoich wrogów i owłosioną czaszkę tego, który trwa w swoich grzechach. [22] »Pan powiedział: Wyprowadzę znów swoich z Baszanu, wyprowadzę ich znowu z głębin morskich; [23] »Aby twoja stopa była skąpana we krwi, a język twoich psów we krwi wrogów. [24] »Widzieli twoje pochody, Boże; pochody mego Boga, mego Króla w świątyni. [25] »Przodem szli śpiewacy, za nimi grający na instrumentach, wśród nich dziewczęta uderzające w bębenki. [26] »W zgromadzeniach błogosławcie Boga, Pana, wy, którzy pochodzicie ze źródła Izraela. [27] »Tam jest mały Beniamin, który im przewodzi, władcy Judy i ich hufce, władcy Zebulona i władcy Neftalego. [28] »Twój Bóg obdarzył cię siłą; umocnij, Boże, to, co dla nas uczyniłeś. [29] »Ze względu na twoją świątynię w Jeruzalem królowie będą przynosić ci dary. [30] »Zgrom rzeszę kopijników, stado byków z cielcami ludu, chlubiących się kawałkiem srebra; rozprosz narody pragnące wojny. [31] »Przyjdą dostojnicy z Egiptu; Etiopia szybko wyciągnie swe ręce do Boga. [32] »Śpiewajcie Bogu, królestwa ziemi, wysławiajcie Pana. Sela. [33] »Temu, który przemierza najwyższe niebiosa odwieczne; oto wydaje swój głos, głos potężny. [34] »Uznajcie moc Boga, jego majestat jest nad Izraelem i jego moc w obłokach. [35] »Groźny jesteś, Boże, ze swych świętych przybytków; Bóg Izraela sam daje moc i siłę swemu ludowi. Niech będzie Bóg błogosławiony. 
«  Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.