Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 71
«  Księga Psalmów 70 Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W tobie, PANIE, pokładam ufność, niech nigdy nie będę zawstydzony. [2] »Według swej sprawiedliwości ocal mnie i wyzwól; nakłoń ku mnie ucha i wybaw mnie. [3] »Bądź mi skałą schronienia, gdzie zawsze mogę uciec; przykazałeś, aby mnie wybawiono, bo ty jesteś moją skałą i twierdzą. [4] »Mój Boże, wyzwól mnie z ręki niegodziwego, z ręki przewrotnego i ciemiężyciela. [5] »Ty bowiem jesteś moją nadzieją, Panie BOŻE, moją ufnością od młodości. [6] »Ty byłeś moją podporą od narodzin, ty mnie wyprowadziłeś z łona mojej matki; w tobie zawsze będzie moja chwała. [7] »Dla wielu jestem jakby cudem, lecz ty jesteś moim potężnym schronieniem. [8] »Niech moje usta będą pełne twojej chwały, twojej sławy przez cały dzień. [9] »Nie odrzucaj mnie w czasie starości; gdy ustanie moja siła, nie opuszczaj mnie. [10] »Moi wrogowie bowiem mówili przeciwko mnie, a ci, którzy czyhają na moją duszę, wspólnie się naradzają; [11] »Mówiąc: Bóg go opuścił, gońcie go i schwytajcie, bo nie ma nikogo, kto by go ocalił. [12] »Boże, nie oddalaj się ode mnie; mój Boże, pospiesz mi na pomoc. [13] »Niech się zawstydzą i zginą przeciwnicy mojej duszy, niech się okryją hańbą i wstydem ci, którzy szukają mego nieszczęścia. [14] »Ja zaś zawsze będę ufał i jeszcze bardziej pomnożę twoją chwałę. [15] »Moje usta głosić będą twoją sprawiedliwość i twoje zbawienie przez cały dzień, choć nie znam ich miary. [16] »Pójdę w wielkiej mocy Pana BOGA, będę wspominał tylko twoją sprawiedliwość. [17] »Boże, uczyłeś mnie od mojej młodości i dotąd głoszę twoje cudowne dzieła. [18] »Dlatego i w starości, gdy będę już siwy, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o twojej mocy temu pokoleniu i wszystkim potomkom o twojej potędze. [19] »Twoja sprawiedliwość, Boże, jest wywyższona, czynisz wielkie rzeczy; Boże, któż jest podobny do ciebie? [20] »Zesłałeś na mnie wielkie i ciężkie utrapienia, lecz znowu przywrócisz mi życie i z głębi ziemi znów mnie wydobędziesz. [21] »Pomnożysz moje dostojeństwo i znowu mnie pocieszysz. [22] »A ja na instrumentach muzycznych będę wysławiać ciebie i twoją prawdę, mój Boże; będę ci śpiewał z harfą, Święty Izraela! [23] »Rozradują się moje wargi, gdy będę ci śpiewał, i moja dusza, którą odkupiłeś. [24] »Również mój język będzie głosił przez cały dzień twoją sprawiedliwość, bo okryli się wstydem i hańbą ci, którzy szukali mego nieszczęścia. 
«  Księga Psalmów 70 Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.