Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 8
«  Księga Psalmów 7 Księga Psalmów 8 Księga Psalmów 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru, na Gittyt. Psalm Dawida. O PANIE, nasz Panie, jak sławne jest twoje imię na całej ziemi! Ty, który swoją chwałę wyniosłeś nad niebiosa. [2] »Przez usta niemowląt i ssących ugruntowałeś swą potęgę z powodu twoich wrogów, aby poskromić nieprzyjaciela i mściciela. [3] »Gdy przypatruję się twoim niebiosom, dziełu twoich palców, księżycowi i gwiazdom, które utwierdziłeś; [4] »Wtedy mówię: Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego? [5] »Uczyniłeś go bowiem niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś. [6] »Dałeś mu panowanie nad dziełami twoich rąk, wszystko poddałeś pod jego stopy: [7] »Owce i wszelkie bydło, a także zwierzęta polne; [8] »Ptactwo niebieskie i ryby morskie, i wszystko, co przemierza szlaki mórz. [9] »O PANIE, nasz Panie, jak sławne jest twoje imię na całej ziemi! 
«  Księga Psalmów 7 Księga Psalmów 8 Księga Psalmów 9  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.