Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 80
«  Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru, na Sosannim. Psalm świadectwa Asafa. Posłuchaj, Pasterzu Izraela, ty, który prowadzisz Józefa jak stado owiec, ty, który zasiadasz między cherubinami, zabłyśnij. [2] »Przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem wzbudź swoją moc i przyjdź nas zbawić. [3] »Boże, odnów nas, rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy wybawieni. [4] »PANIE, Boże zastępów, jak długo będziesz się gniewał na modlitwę swego ludu? [5] »Nakarmiłeś ich chlebem płaczu i napoiłeś ich łzami nad miarę. [6] »Zrobiłeś z nas przedmiot sporu dla naszych sąsiadów, a nasi wrogowie śmieją się z nas. [7] »Boże zastępów, odnów nas, rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy wybawieni. [8] »Ty przeniosłeś winorośl z Egiptu; wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś. [9] »Przygotowałeś jej miejsce i sprawiłeś, że zapuściła korzenie i napełniła ziemię. [10] »Góry okryły się jej cieniem, a jej gałęzie były jak najwyższe cedry. [11] »Wypuścił swe latorośle aż do morza i swoje pędy aż do rzeki. [12] »Dlaczego więc zburzyłeś jej ogrodzenie, tak że obrywają ją wszyscy, którzy przechodzą drogą? [13] »Niszczy ją dzik leśny, a zwierzę polne pożera ją. [14] »O Boże zastępów, proszę, powróć, spójrz z nieba i zobacz, nawiedź tę winorośl; [15] »Tę winnicę, którą zasadziła twoja prawica, i latorośl, którą umocniłeś dla siebie. [16] »Spalona jest ogniem i wycięta; giną od zgromienia twojego oblicza. [17] »Niech twoja ręka będzie nad mężem twojej prawicy, nad synem człowieczym, którego umocniłeś dla siebie. [18] »A my nie odstąpimy od ciebie; zachowaj nas przy życiu, a będziemy wzywać twego imienia. [19] »PANIE, Boże zastępów, odnów nas, rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy wybawieni. 
«  Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.