Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 85
«  Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru. Psalm dla synów Korego. PANIE, okazałeś łaskę swej ziemi, przyprowadziłeś z niewoli Jakuba. [2] »Przebaczyłeś nieprawość twego ludu, zakryłeś wszystkie ich grzechy. Sela. [3] »Uśmierzyłeś całe swoje zagniewanie, odwróciłeś się od zapalczywości twojego gniewu. [4] »Odnów nas, Boże naszego zbawienia, i odwróć od nas swój gniew. [5] »Czy wiecznie będziesz się na nas gniewać? Czy rozciągniesz swój gniew na wszystkie pokolenia? [6] »Czy nie ożywisz nas na nowo, aby twój lud rozradował się w tobie? [7] »PANIE, okaż nam twoje miłosierdzie i daj nam swoje zbawienie. [8] »Posłucham, co będzie mówił Bóg, PAN; zaprawdę, ogłosi pokój swojemu ludowi i swoim świętym, aby tylko nie wracali do swojej głupoty. [9] »Doprawdy jego zbawienie jest blisko tych, którzy się go boją, aby jego chwała zamieszkała w naszej ziemi. [10] »Miłosierdzie i prawda spotkają się ze sobą, sprawiedliwość i pokój ucałują się. [11] »Prawda wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z nieba. [12] »PAN też obdarzy tym, co dobre, a nasza ziemia wyda swój plon. [13] »Sprawiedliwość przed nim pójdzie i będzie wytyczać drogę jego krokom. 
«  Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.