Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 86
«  Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Modlitwa Dawida. Nakłoń swego ucha, PANIE, wysłuchaj mnie, bo jestem nędzny i ubogi. [2] »Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny; mój Boże, wybaw twego sługę, który ufa tobie. [3] »Zmiłuj się nade mną, Panie, bo do ciebie codziennie wołam. [4] »Rozraduj duszę twego sługi, bo do ciebie, Panie, wznoszę swą duszę. [5] »Bo ty, Panie, jesteś dobry i przebaczający, i pełen miłosierdzia dla wszystkich, którzy cię wzywają. [6] »Wysłuchaj, PANIE, mojej modlitwy i zważ na głos mojego błagania. [7] »Wzywam cię w dniu mego ucisku, bo ty mnie wysłuchasz. [8] »Nie ma wśród bogów podobnego tobie, Panie, i nie ma dzieł takich jak twoje. [9] »Wszystkie narody, które stworzyłeś, przyjdą i oddadzą ci pokłon, Panie, i będą wielbić twoje imię; [10] »Bo ty jesteś wielki i czynisz cuda; tylko ty jesteś Bogiem. [11] »Naucz mnie, PANIE, twojej drogi, abym chodził w twojej prawdzie; nakłoń moje serce ku bojaźni twego imienia. [12] »Będę cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca i będę wielbił twoje imię na wieki; [13] »Bo wielkie jest twoje miłosierdzie dla mnie; ty ocaliłeś moją duszę z najgłębszego piekła. [14] »Boże, pyszni powstali przeciwko mnie i zgraja gwałtowników czyhała na moją duszę, a nie mają ciebie przed oczyma. [15] »Ale ty, Panie, jesteś Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu, pełnym miłosierdzia i prawdy. [16] »Spójrz na mnie i zmiłuj się nade mną, udziel swojej mocy twemu słudze i wybaw syna twojej służącej. [17] »Daj mi znak twojej dobroci, aby ci, którzy mnie nienawidzą, zobaczyli i zawstydzili się, że ty, PANIE, wspomogłeś mnie i pocieszyłeś. 
«  Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.