Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 89
«  Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pouczający Etana Ezrachity. Będę śpiewać o miłosierdziu PANA na wieki, swymi ustami będę głosił twoją wierność przez wszystkie pokolenia. [2] »Powiedziałem bowiem: Miłosierdzie będzie budowane na wieki, na niebiosach utwierdziłeś swoją wierność. [3] »Zawarłem przymierze z moim wybrańcem; przysiągłem Dawidowi, swemu słudze; [4] »Na wieki utwierdzę twoje potomstwo i zbuduję twój tron na wszystkie pokolenia. Sela. [5] »PANIE, niebiosa wysławiają twoje cuda i twoją wierność w zgromadzeniu świętych. [6] »Któż bowiem na niebie może się równać z PANEM? Kto pośród synów mocarzy jest podobny do PANA? [7] »Bóg jest straszliwy w zgromadzeniu świętych i budzi grozę wśród wszystkich, którzy są wokół niego. [8] »PANIE, Boże zastępów, któż jest jak ty, PAN mocny? Twoja wierność bowiem cię otacza. [9] »Ty panujesz nad wzburzonym morzem; gdy się podnoszą jego fale, ty je poskramiasz. [10] »Ty zmiażdżyłeś Rahaba jak rannego, mocą twego ramienia rozproszyłeś swoich wrogów. [11] »Twoje niebiosa, twoja też ziemia; ty ugruntowałeś świat i wszystko, co go napełnia. [12] »Ty stworzyłeś północ i południe; Tabor i Hermon śpiewają o twoim imieniu. [13] »Twoje ramię jest mocne, twoja ręka potężna, a twoja prawica wzniesiona. [14] »Sprawiedliwość i sąd są podstawą twego tronu, miłosierdzie i prawda idą przed twoim obliczem. [15] »Błogosławiony lud, który zna okrzyk radości; będzie chodzić w świetle twego oblicza, PANIE. [16] »W twoim imieniu będą się weselić każdego dnia, a w twojej sprawiedliwości będą wywyższeni. [17] »Ty bowiem jesteś chwałą ich mocy i z twojej woli nasz róg będzie wzniesiony. [18] »Bo PAN jest naszą tarczą, a Święty Izraela naszym królem. [19] »Powiedziałeś wtedy w widzeniu do twego świętego: Udzieliłem pomocy mocarzowi, wywyższyłem wybranego z ludu. [20] »Znalazłem Dawida, mego sługę, namaściłem go swoim świętym olejem. [21] »Moja ręka będzie przy nim i wzmocni go moje ramię. [22] »Nie będzie uciskany przez wroga, a syn nieprawości go nie pognębi. [23] »Zetrę na jego oczach jego przeciwników, a tych, którzy go nienawidzą, powalę. [24] »Ponadto moja prawda i miłosierdzie będą z nim, a w moim imieniu jego róg będzie wzniesiony. [25] »I położę na morzu jego rękę i na rzekach jego prawicę. [26] »On zawoła: Ty jesteś moim ojcem, moim Bogiem i skałą mego zbawienia. [27] »Ja też uczynię go pierworodnym i najwyższym wśród królów ziemi. [28] »Na wieki zachowam dla niego swoje miłosierdzie, a moje przymierze z nim będzie trwałe. [29] »Jego potomstwo utrwalę na wieki, a jego tron – jak dni niebios. [30] »Ale jeśli jego synowie porzucą moje prawo i nie będą postępowali według moich nakazów; [31] »Jeśli moje ustawy znieważą, a moich przykazań nie będą przestrzegać; [32] »Wtedy ukarzę rózgą ich przestępstwo, a ich nieprawość biczami. [33] »Ale nie odbiorę mu mojego miłosierdzia ani nie zawiodę w mojej wierności. [34] »Nie złamię mego przymierza ani nie zmienię tego, co wyszło z moich ust. [35] »Raz przysiągłem na moją świętość, że nie skłamię Dawidowi. [36] »Jego potomstwo będzie trwać na wieki, a jego tron jak słońce przede mną; [37] »Jak księżyc będzie utwierdzone na wieki i jak wierny świadek na niebie. Sela. [38] »A jednak odrzuciłeś go i wzgardziłeś nim, rozgniewałeś się na twego pomazańca. [39] »Zerwałeś przymierze z twoim sługą, strąciłeś na ziemię jego koronę. [40] »Zburzyłeś wszystkie jego płoty i rozwaliłeś jego baszty. [41] »Grabią go wszyscy, którzy przechodzą drogą; stał się pośmiewiskiem dla swoich sąsiadów. [42] »Podniosłeś prawicę jego przeciwników, sprawiłeś radość wszystkim jego wrogom. [43] »Stępiłeś też ostrze jego miecza i nie wsparłeś go w walce. [44] »Położyłeś koniec jego chwale, a jego tron obaliłeś na ziemię. [45] »Skróciłeś dni jego młodości, okryłeś go hańbą. Sela. [46] »Jak długo, PANIE? Czy wiecznie będziesz się ukrywał? Czy twoja zapalczywość będzie płonąć jak ogień? [47] »Pamiętaj, jak krótkie jest moje życie; czy na próżno stworzyłeś wszystkich synów ludzkich? [48] »Któż z ludzi może żyć i nie ujrzeć śmierci? Któż wyrwie swą duszę z mocy grobu? Sela. [49] »Gdzie są, o Panie, twoje dawne łaski, które przysiągłeś Dawidowi w swej prawdzie? [50] »Pamiętaj, Panie, o zniewadze twoich sług; o tym, że noszę w swym zanadrzu wzgardę wszystkich możnych narodów; [51] »Którą twoi wrogowie znieważają, PANIE, którą znieważają ścieżki twego pomazańca. [52] »Błogosławiony niech będzie PAN na wieki. Amen, amen. 
«  Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.