Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 90
«  Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, ty byłeś naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie. [2] »Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki ty jesteś Bogiem. [3] »Obracasz człowieka w proch i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy. [4] »Tysiąc lat bowiem w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, który minął, i jak straż nocna. [5] »Porywasz ich jakby powodzią, są jak sen i jak trawa, która rośnie o poranku. [6] »Rano kwitnie i rośnie, a wieczorem zostaje skoszona i usycha. [7] »Giniemy bowiem od twego gniewu i jesteśmy przerażeni twoją zapalczywością. [8] »Położyłeś przed sobą nasze nieprawości, nasze skryte grzechy w świetle twego oblicza. [9] »Wszystkie nasze dni przemijają z powodu twego gniewu, nasze lata nikną jak westchnienie. [10] »Liczbą naszych dni jest lat siedemdziesiąt, a jeśli sił starczy, lat osiemdziesiąt, a to, co w nich najlepsze, to tylko kłopot i cierpienie, bo szybko mijają, a my odlatujemy. [11] »Któż zna srogość twego gniewu? Albo kto, bojąc się ciebie, zna twoją zapalczywość? [12] »Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości. [13] »Powróć, PANIE. Jak długo jeszcze? Zlituj się nad swymi sługami. [14] »Nasyć nas z rana twoim miłosierdziem, abyśmy mogli się cieszyć i radować przez wszystkie nasze dni. [15] »Spraw nam radość według dni, w których nas trapiłeś; według lat, w których zaznaliśmy zła. [16] »Niech się ukaże twoim sługom twoje dzieło, a twoja chwała ich synom. [17] »Niech dobroć PANA, naszego Boga, będzie z nami; i utwierdź wśród nas dzieło naszych rąk; utwierdź dzieło naszych rąk! 
«  Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.