Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 94
«  Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Boże zemsty, PANIE Boże zemsty, objaw się! [2] »Powstań, Sędzio całej ziemi, odpłać pysznym. [3] »Jak długo niegodziwi, PANIE, jak długo niegodziwi będą się radować? [4] »Jak długo będą pleść, mówić zuchwale i chełpić się wszyscy czyniący nieprawość? [5] »Depczą twój lud, PANIE, i gnębią twoje dziedzictwo. [6] »Mordują wdowy i przybysza, zabijają sieroty. [7] »I mówią: PAN tego nie widzi, nie dostrzega tego Bóg Jakuba. [8] »Zrozumcie, nierozumni wśród ludu! A wy, głupcy, kiedy zmądrzejecie? [9] »Czy ten, który wszczepił ucho, nie słyszy? Czy ten, który ukształtował oko, nie widzi? [10] »Czy ten, który chłoszcze narody, nie będzie karał? Ten, który uczy człowieka wiedzy, czy nie wie? [11] »PAN zna myśli ludzkie; wie, że są marnością. [12] »Błogosławiony mąż, którego ty chłoszczesz, PANIE, i uczysz go twym prawem; [13] »Aby dać mu odpocząć od złych dni, aż będzie wykopany dół dla niegodziwego. [14] »PAN bowiem nie odrzuci swego ludu i nie opuści swego dziedzictwa. [15] »Ale sąd powróci do sprawiedliwości, a wszyscy serca prawego pójdą za nim. [16] »Któż stanie przy mnie przeciwko złoczyńcom? Kto ujmie się za mną przeciwko czyniącym nieprawość? [17] »Gdyby PAN nie przyszedł mi z pomocą, moja dusza przebywałaby w milczeniu. [18] »Gdy powiedziałem: Moja noga się chwieje, twoje miłosierdzie, PANIE, mnie wsparło. [19] »W niezliczonych myślach mego serca twoje pociechy rozweselają moją duszę. [20] »Czy sprzymierzy się z tobą tron nieprawości, który wyrządza krzywdę pod pozorem prawa? [21] »Zbierają się przeciw duszy sprawiedliwego i krew niewinną potępiają. [22] »Lecz PAN jest moją twierdzą, mój Bóg – skałą mojej ucieczki. [23] »On obróci przeciwko nim ich nieprawość i za ich zło ich wytraci; wytraci ich PAN, nasz Bóg. 
«  Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.