Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 95
«  Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Chodźcie, śpiewajmy PANU, wykrzykujmy radośnie skale naszego zbawienia. [2] »Przyjdźmy przed jego oblicze z chwałą, radośnie śpiewajmy mu psalmy. [3] »PAN bowiem jest wielkim Bogiem i wielkim Królem nad wszystkimi bogami. [4] »W jego rękach głębiny ziemi i jego szczyty gór. [5] »Jego jest morze, bo on je uczynił, i jego ręce ukształtowały suchy ląd. [6] »Chodźcie, oddajmy pokłon i padajmy przed nim; klęknijmy przed PANEM, naszym Stwórcą. [7] »On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami jego rąk. Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie; [8] »Nie zatwardzajcie waszych serc jak w Meriba, jak w czasie kuszenia na pustyni; [9] »Kiedy mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie, doświadczali mnie i widzieli moje dzieła. [10] »Przez czterdzieści lat czułem odrazę do tego pokolenia i powiedziałem: Ten lud błądzi sercem i nie poznał moich dróg; [11] »Przysiągłem im w gniewie, że nie wejdą do mego odpoczynku. 
«  Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.