Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 96
«  Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Śpiewajcie PANU nową pieśń, śpiewaj PANU, cała ziemio! [2] »Śpiewajcie PANU, błogosławcie jego imię, opowiadajcie o jego zbawieniu dzień po dniu. [3] »Głoście wśród narodów jego chwałę, wśród wszystkich ludów jego cuda. [4] »Wielki bowiem jest PAN i godny wszelkiej chwały, straszliwszy nad wszystkich bogów. [5] »Gdyż wszyscy bogowie narodów bożkami, a PAN uczynił niebiosa. [6] »Cześć i majestat przed jego obliczem, moc i piękno w jego świątyni. [7] »Oddajcie PANU, rodziny narodów, oddajcie PANU chwałę i moc. [8] »Oddajcie PANU chwałę jego imienia, przynieście dary i wejdźcie do jego przedsionków. [9] »Oddajcie PANU pokłon w ozdobie świętości, niech cała ziemia drży przed nim. [10] »Mówcie wśród pogan: PAN króluje; świat będzie utwierdzony, aby się nie poruszył, i on będzie sądził ludzi sprawiedliwie. [11] »Niech się weselą niebiosa i niech raduje się ziemia; niech zaszumi morze i to, co w nim jest. [12] »Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich, wtedy radośnie wykrzykną wszystkie drzewa leśne; [13] »Przed obliczem PANA, bo idzie, zaprawdę idzie, aby sądzić ziemię. Będzie sądził świat w sprawiedliwości, a narody w swojej prawdzie. 
«  Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.