Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 25
«  2 Księga Mojżeszowa 24 2 Księga Mojżeszowa 25 2 Księga Mojżeszowa 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I PAN powiedział do Mojżesza: [2] »Powiedz synom Izraela, aby przynieśli mi dar. Od każdego człowieka, który daje dobrowolnie ze swego serca, zbierzcie dar dla mnie. [3] »A to są dary, które zbierzecie od nich: złoto, srebro i miedź; [4] »Błękitna tkanina, purpura, karmazyn, bisior i sierść kozia; [5] »Skóry baranie farbowane na czerwono, skóry borsucze i drewno akacjowe; [6] »Oliwa do oświetlenia, wonności na olejek do namaszczania i na wonne kadzidło; [7] »Kamienie onyksowe i kamienie do osadzenia efodu i pektorału. [8] »I zbudują mi świątynię, abym mieszkał pośród nich. [9] »Według wszystkiego, co ci ukażę, według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego naczyń, tak uczynicie. [10] »Uczynią też arkę z drewna akacjowego. Jej długość będzie na dwa i pół łokcia, jej szerokość – na półtora łokcia, a jej wysokość – na półtora łokcia. [11] »I pokryjesz ją szczerym złotem, wewnątrz i na zewnątrz pokryjesz ją, a na niej dokoła uczynisz złotą listwę. [12] »Odlejesz też do niej cztery złote pierścienie, które przymocujesz do czterech jej narożników: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa pierścienie do drugiego jej boku. [13] »Uczynisz drążki z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem. [14] »I włożysz drążki w pierścienie na bokach arki, aby na nich noszono arkę. [15] »Drążki te pozostaną w pierścieniach arki; nie będą z niej wyjmowane. [16] »W arkę włożysz świadectwo, które ci dam. [17] »Uczynisz też przebłagalnię ze szczerego złota. Jej długość będzie na dwa i pół łokcia, a jej szerokość – na półtora łokcia. [18] »I uczynisz dwa złote cherubiny: wykujesz je ze złota na obu końcach przebłagalni. [19] »Jednego cherubina uczynisz na jednym końcu, a drugiego cherubina na drugim końcu. Z samej przebłagalni uczynicie cherubiny na obu jej końcach. [20] »A cherubiny będą mieć skrzydła rozpostarte ku górze, zakrywając swymi skrzydłami przebłagalnię. Ich twarze zaś będą zwrócone ku sobie, twarze cherubinów będą zwrócone ku przebłagalni. [21] »I położysz przebłagalnię na wierzchu arki, a w arkę włożysz świadectwo, które ci dam. [22] »Tam będę się z tobą spotykać i sponad przebłagalni, spomiędzy dwóch cherubinów, którzy są nad arką świadectwa, będę z tobą rozmawiać o wszystkim, co ci rozkażę dla synów Izraela. [23] »Uczynisz też stół z drewna akacjowego. Jego długość będzie na dwa łokcie, jego szerokość – na jeden łokieć, a jego wysokość – na półtora łokcia. [24] »I pokryjesz go szczerym złotem, i uczynisz dokoła niego złotą listwę. [25] »Uczynisz też dokoła niego obramowanie szerokie na cztery palce i złotą listwę dokoła obramowania. [26] »Uczynisz też do niego cztery złote pierścienie i przymocujesz je na czterech narożnikach, które przy jego czterech nogach. [27] »Przy tym obramowaniu będą pierścienie, przez które przewloką drążki do noszenia stołu. [28] »A te drążki uczynisz z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem, i będzie na nich noszony stół. [29] »Uczynisz też jego misy, czasze, przykrycia i kubki do nalewania; wykonasz je ze szczerego złota. [30] »I na ten stół nieustannie będziesz kłaść przede mną chleby pokładne. [31] »Uczynisz też świecznik ze szczerego złota. ów świecznik będzie wykuty: jego podstawa, ramiona, kielichy, gałki i kwiaty będą z tej samej bryły. [32] »Z jego boków będzie wychodzić sześć ramion: trzy ramiona świecznika z jednego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego boku. [33] »Trzy kielichy na kształt migdału na jednym ramieniu, wraz z  gałką i kwiatem; i trzy kielichy na kształt migdału na drugim ramieniu, wraz z  gałką i kwiatem. Tak będzie na wszystkich sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. [34] »Ale na trzonie świecznika będą cztery kielichy na kształt migdału, z gałkami i kwiatami. [35] »będzie gałka pod dwoma jego ramionami, także gałka pod następnymi dwoma ramionami i gałka pod innymi dwoma ramionami: tak będzie pod sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika. [36] »Z niego samego będą wychodzić gałki i ramiona, wszystko to w całości będzie wykute ze szczerego złota. [37] »Uczynisz też do niego siedem lamp i zapalisz je, aby świeciły w przeciwległą stronę. [38] »Także jego szczypce i naczynia na popiół mają być ze szczerego złota. [39] »Uczynisz go i wszystkie naczynia z talentu szczerego złota. [40] »Uważaj, abyś uczynił wszystko według wzoru tego, co ci ukazano na górze. 
«  2 Księga Mojżeszowa 24 2 Księga Mojżeszowa 25 2 Księga Mojżeszowa 26  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.