Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 35
«  2 Księga Mojżeszowa 34 2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem Mojżesz zebrał całe zgromadzenie synów Izraela i mówił do nich: Oto są słowa, które PAN rozkazał, abyście je wypełnili. [2] »Przez sześć dni będzie wykonywana praca, ale siódmy dzień będzie dla was świętem, szabatem odpoczynku dla PANA. Kto w nim wykona pracę, poniesie śmierć. [3] »Nie rozniecicie ognia w żadnym z waszych mieszkań w dzień szabatu. [4] »Mojżesz powiedział też do całego zgromadzenia synów Izraela: Oto słowo, które PAN przykazał: [5] »Złóżcie PANU dar od siebie: każdy, kto jest ochotnego serca, niech przyniesie PANU dar: złoto, srebro i miedź; [6] »Błękitną tkaninę, purpurę, karmazyn, bisior i kozią sierść; [7] »I skóry baranie farbowane na czerwono i skóry borsucze, i drewno akacjowe; [8] »Oliwę do oświetlenia, wonności na olejek do namaszczania i na wonne kadzidło; [9] »Kamienie onyksu i kamienie do osadzenia efodu i pektorału. [10] »A wszyscy spośród was, którzy są uzdolnieni, przyjdą i będą robić wszystko, co PAN rozkazał: [11] »Przybytek, jego namiot i przykrycie, haczyki do niego i deski, drążki do niego, słupy i podstawki; [12] »Arkę i drążki do niej, przebłagalnię i zasłonę do osłonięcia; [13] »Stół i drążki do niego, wszystkie jego naczynia i chleby pokładne; [14] »Świecznik do oświetlenia i jego przybory, lampy do niego i oliwę do świecenia. [15] »Także ołtarz kadzenia z drążkami do niego, olejek do namaszczania, wonne kadzidło i zasłonę do wejścia do przybytku; [16] »Ołtarz całopalenia, miedzianą kratę do niego, drążki i wszystkie naczynia do niego, kadź i jej podstawę; [17] »Zasłony do dziedzińca, słupy i podstawki do nich, zasłonę do wejścia na dziedziniec. [18] »Kołki do przybytku i kołki do dziedzińca z ich sznurami. [19] »Szaty służebne do usługiwania w Miejscu Świętym, święte szaty kapłana Aarona i szaty dla jego synów, do sprawowania urzędu kapłańskiego. [20] »Wtedy całe zgromadzenie synów Izraela odeszło od Mojżesza. [21] »I przyszedł każdy, kogo serce pobudziło, i każdy, w którym duch był ochoczy; i przynieśli PANU dar do wykonania Namiotu Zgromadzenia, na wszelką służbę w nim i na święte szaty. [22] »Przychodzili więc mężczyźni i kobiety, każdy, kto był ochotnego serca, i przynosili bransoletki, kolczyki, pierścienie, naszyjniki i wszelkie złote przedmioty i każdy przynosił PANU ofiarę ze złota. [23] »Każdy też, kto miał błękitną tkaninę, purpurę, karmazyn, bisior, kozią sierść, skóry baranie farbowane na czerwono i skóry borsucze, przynosił je. [24] »Każdy, kto ofiarował dar ze srebra i miedzi, przynosił na ofiarę dla PANA; każdy też, kto miał drewno akacjowe, do wszelkiej pracy tej służby, przynosił je. [25] »I wszystkie uzdolnione kobiety przędły swymi rękami i przynosiły to, co naprzędły: z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i bisioru. [26] »A wszystkie kobiety, których serca były obdarzone zdolnością, przędły kozią sierść. [27] »Przełożeni zaś przynosili kamienie onyksu i kamienie do osadzenia efodu i pektorału; [28] »Także wonności i oliwę do świecenia i na olejek do namaszczania, i na wonne kadzidła. [29] »Wszyscy synowie Izraela przynosili PANU dobrowolną ofiarę, każdy mężczyzna i każda kobieta, w których było serce ochocze do składania ofiar na każde dzieło, które PAN przez Mojżesza rozkazał wykonać. [30] »Potem Mojżesz powiedział do synów Izraela: Oto PAN powołał po imieniu Besalela, syna Uriego, syna Chura, z pokolenia Judy; [31] »I napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem i umiejętnością we wszelkim rzemiośle; [32] »Aby umiejętnie wymyślał wzory, aby wyrabiał ze złota, srebra i miedzi; [33] »Do obrabiania kamieni do oprawy, do ciosania drewna, aby wykonał wszelkie rodzaje dzieła. [34] »Włożył mu w serce też zdolność, aby mógł uczyć innych, on, i Oholiab, syn Achisamaka, z pokolenia Dana. [35] »Napełnił ich mądrością serca, aby wykonywali wszelkie rzemiosło rytownicze, obmyślania projektów, hafciarskie z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i bisioru i tkackie, aby obmyślali i zręcznie wykonywali każdą pracę. 
«  2 Księga Mojżeszowa 34 2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.