Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 37
«  2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I Besalel zrobił arkę z drewna akacjowego, a jej długość była na dwa i pół łokcia, a jej szerokość – na półtora łokcia, także jej wysokość to półtora łokcia. [2] »I pokrył ją szczerym złotem wewnątrz i na zewnątrz i zrobił wokół niej złotą listwę. [3] »Odlał też do niej cztery złote pierścienie do czterech jej narożników: dwa pierścienie po jednej jej stronie, a dwa pierścienie po drugiej jej stronie. [4] »Zrobił również drążki z drewna akacjowego i pokrył je złotem. [5] »I włożył drążki w pierścienie po obu stronach arki, aby arka była na nich noszona. [6] »Zrobił też przebłagalnię ze szczerego złota: jej długość była na dwa i pół łokcia, a jej szerokość – na półtora łokcia. [7] »Zrobił dwa cherubiny wykute ze złota na obu końcach przebłagalni. [8] »Jednego cherubina na jednym końcu, a drugiego cherubina na drugim końcu. Zrobił cherubiny z przebłagalni wystające na obu jej końcach. [9] »A cherubiny miały rozpostarte skrzydła, z wierzchu zakrywały swymi skrzydłami przebłagalnię, a ich twarze były zwrócone ku sobie, twarze cherubinów były zwrócone ku przebłagalni. [10] »Zrobił też stół z drewna akacjowego, jego długość była na dwa łokcie, jego szerokość – na jeden łokieć, a wysokość – na półtora łokcia. [11] »I pokrył go szczerym złotem, i zrobił wokół niego złotą listwę. [12] »Zrobił wokół niego też listwę o szerokości dłoni; zrobił również złote obramowanie wokoło tej listwy. [13] »I odlał do niego cztery złote pierścienie, i przyprawił je do czterech narożników u jego czterech nóg. [14] »Naprzeciwko tej listwy były pierścienie, przez które przewleczono drążki do noszenia stołu. [15] »Porobił drążki z drewna akacjowego do noszenia stołu i powlókł je złotem. [16] »Zrobił też ze szczerego złota naczynia do stołu, misy do niego, czasze, przykrycia i kubki do nalewania. [17] »Zrobił także świecznik ze szczerego złota. Wykuł ze złota ten świecznik. Jego podstawa, ramiona, kielichy, gałki i kwiaty były z tej samej bryły. [18] »Sześć ramion wychodziło z obu boków: trzy ramiona z jednego boku świecznika i trzy ramiona z drugiego boku świecznika. [19] »Trzy kielichy na kształt migdała na jednym ramieniu, także gałka i kwiat; i trzy kielichy na kształt migdała na drugim ramieniu, także gałka i kwiat. Tak było na wszystkich sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. [20] »Ale na samym świeczniku były cztery kielichy na kształt migdała, jego gałki i jego kwiaty. [21] »I była gałka pod dwoma jego ramionami, także gałka pod następnymi dwoma jego ramionami, i znów gałka pod dwoma innymi jego ramionami. Tak było pod sześcioma ramionami wychodzącymi z niego. [22] »Ich gałki i ramiona były z tej samej bryły. Wszystko to w całości było wykute ze szczerego złota. [23] »Zrobił też do niego siedem lamp oraz szczypce i naczynia na popiół ze szczerego złota. [24] »Zrobił go i wszystkie naczynia do niego z talentu szczerego złota. [25] »Zrobił także ołtarz do kadzenia z drewna akacjowego, na łokieć długi i na łokieć szeroki, kwadratowy, na dwa łokcie wysoki, a z niego wychodziły rogi. [26] »I pokrył go szczerym złotem – jego wierzch, jego ściany wokoło i jego rogi. Zrobił też dokoła niego złotą listwę. [27] »Zrobił dwa złote pierścienie do niego, pod jego listwą, na dwóch jego narożnikach, po obu bokach, przez które przewleczono drążki, aby był na nich noszony. [28] »Zrobił także drążki z drewna akacjowego i pokrył je złotem. [29] »Sporządził też olejek do świętego namaszczenia i wonne kadzidło, tak jak się robi wonności. 
«  2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.