Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Przysłów » Rozdział 1
«  Księga Psalmów 150 Księga Przysłów 1 Księga Przysłów 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla Izraela; [2] »Do poznania mądrości i karności, do zrozumienia słów roztropnych; [3] »Do zdobycia pouczenia w mądrości, w sprawiedliwości, w sądzie i w prawości; [4] »Do udzielenia prostym rozwagi, a młodemu – wiedzy i roztropności. [5] »Mądry posłucha i przybędzie mu wiedzy, a rozumny nabędzie rad; [6] »Aby rozumieć przysłowia i ich wykładnię, słowa mądrych i ich zagadki. [7] »Bojaźń PANA jest początkiem wiedzy, ale głupcy gardzą mądrością i karnością. [8] »Synu mój, słuchaj pouczenia swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki; [9] »Bo one będą wdzięczną ozdobą na twojej głowie i kosztownym łańcuchem na szyi. [10] »Synu mój, jeśli grzesznicy cię namawiają, nie pozwalaj. [11] »Jeśli mówią: Chodź z nami, czyhajmy na krew, zaczajmy się na niewinnego bez powodu; [12] »Pożremy ich żywcem jak grób, całych, jak zstępujących do dołu; [13] »Znajdziemy wszelkie kosztowności, napełnimy swoje domy łupem; [14] »Dziel z nami swój los; miejmy wszyscy jedną sakiewkę. [15] »Synu mój, nie wyruszaj z nimi w drogę; powstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki. [16] »Ich nogi bowiem biegną do zła i spieszą się do przelania krwi. [17] »Na próżno zastawia się sieci na oczach wszelkiego ptactwa. [18] »Oni też czyhają na własną krew, czają się na własne życie. [19] »Takie są ścieżki każdego, który jest chciwy zysku; swojemu właścicielowi taki zysk odbiera życie. [20] »Mądrość woła na dworze, podnosi swój głos na ulicach. [21] »Woła w największym zgiełku, u wrót bram, w mieście wygłasza swoje słowa: [22] »Jak długo, prości, będziecie kochać głupotę, szydercy – lubować się w swoim szyderstwie, a głupi – nienawidzić wiedzy? [23] »Nawróćcie się na moje upomnienie; oto wyleję na was mojego ducha, oznajmię wam moje słowa. [24] »Ponieważ wołałam, a odmawialiście; wyciągałam rękę, a nikt nie zważał; [25] »Owszem, odrzuciliście całą moją radę i nie chcieliście przyjąć mojego upomnienia; [26] »Dlatego będę się śmiać z waszego nieszczęścia, będę szydzić z was, gdy przyjdzie to, czego się boicie. [27] »Gdy nadejdzie jak spustoszenie to, czego się boicie, i gdy wasze nieszczęście nadciągnie jak wicher, gdy nadejdzie na was ucisk i cierpienie; [28] »Wtedy będą mnie wzywać, a nie wysłucham; będą mnie szukać pilnie, lecz mnie nie znajdą. [29] »Bo znienawidzili wiedzę i nie wybrali bojaźni PANA; [30] »Ani nie chcieli mojej rady, ale gardzili każdym moim upomnieniem. [31] »Dlatego spożyją owoc swoich dróg i będą nasyceni swymi radami. [32] »Bo odstępstwo prostych zabije ich i szczęście głupich zgubi ich. [33] »Ale kto mnie słucha, będzie mieszkać bezpiecznie i będzie wolny od strachu przed złem. 
«  Księga Psalmów 150 Księga Przysłów 1 Księga Przysłów 2  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.