Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Przysłów » Rozdział 12
«  Księga Przysłów 11 Księga Przysłów 12 Księga Przysłów 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Kto kocha karność, kocha wiedzę, a kto nienawidzi upomnienia, jest głupi. [2] »Dobry człowiek zdobędzie łaskę PANA, ale PAN potępi podstępnego. [3] »Człowiek nie umocni się niegodziwością, lecz korzeń sprawiedliwych nie będzie poruszony. [4] »Żona cnotliwa jest koroną swego męża, ale ta, która go hańbi, jest jak zgnilizna w jego kościach. [5] »Myśli sprawiedliwych są prawe, a rady niegodziwych zdradliwe. [6] »Słowa niegodziwych czyhają na krew, lecz usta prawych ocalą ich. [7] »Niegodziwi zostają powaleni i już ich nie ma, a dom sprawiedliwych się ostoi. [8] »Człowiek będzie chwalony za jego mądrość, a kto jest przewrotnego serca, zostanie wzgardzony. [9] »Lepszy jest człowiek wzgardzony, który ma sługę, niż ten, kto się chwali, a któremu brak chleba. [10] »Sprawiedliwy dba o życie swego bydła, a serce niegodziwych jest okrutne. [11] »Kto uprawia swoją ziemię, nasyci się chlebem, a kto naśladuje próżnujących, jest nierozumny. [12] »Niegodziwy pragnie sieci złych, a korzeń sprawiedliwych wydaje owoc. [13] »Zły zostaje usidlony przez grzech swoich warg, a sprawiedliwy wyjdzie z ucisku. [14] »Człowiek nasyci się dobrem z owocu swoich ust, a za dzieła swoich rąk otrzyma zapłatę. [15] »Droga głupiego wydaje się słuszna w jego oczach, ale kto słucha rady, jest mądry. [16] »Gniew głupiego objawia się od razu, a roztropny skrywa hańbę. [17] »Kto mówi prawdę, wyraża sprawiedliwość, ale fałszywy świadek – oszustwo. [18] »Znajdzie się taki, którego słowa są jak miecz przeszywający, lecz język mądrych jest lekarstwem. [19] »Prawdomówne wargi będą trwać na wieki, ale język kłamliwy trwa króciutko. [20] »Podstęp jest w sercu tych, którzy knują zło, lecz u doradzających pokój jest radość. [21] »Sprawiedliwego nie spotka żadne zło, ale niegodziwi będą pełni nieszczęścia. [22] »Wargi kłamliwe budzą odrazę w PANU, a ci, którzy postępują w prawdzie, podobają mu się. [23] »Człowiek roztropny ukrywa wiedzę, a serce głupich rozgłasza głupotę. [24] »Ręka pracowitych będzie panowała, a leniwa będzie płaciła daninę. [25] »Troska w sercu człowieka przygnębia je, a dobre słowo je rozwesela. [26] »Sprawiedliwy jest zacniejszy od swego bliźniego, a droga niegodziwych prowadzi ich na manowce. [27] »Leniwy nie upiecze tego, co upolował, ale mienie człowieka pracowitego jest cenne. [28] »Na ścieżce sprawiedliwości jest życie, na jej drodze nie ma śmierci. 
«  Księga Przysłów 11 Księga Przysłów 12 Księga Przysłów 13  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.