Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Przysłów » Rozdział 13
«  Księga Przysłów 12 Księga Przysłów 13 Księga Przysłów 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mądry syn przyjmuje pouczenie ojca, a szyderca nie słucha strofowania. [2] »Człowiek będzie spożywać dobro z owocu swoich ust, a dusza przewrotnych będzie spożywać przemoc. [3] »Kto strzeże swych ust, strzeże swojej duszy; kto szeroko otwiera swe wargi, będzie zniszczony. [4] »Dusza leniwego pragnie, a nic nie ma, a dusza pracowitych zostanie obficie nasycona. [5] »Sprawiedliwy nienawidzi kłamliwego słowa, a niegodziwy staje się obrzydliwy i zhańbiony. [6] »Sprawiedliwość strzeże tego, który postępuje uczciwie, a niegodziwość powala grzesznika. [7] »Znajduje się taki, który czyni siebie bogatym, a nie ma nic; inny czyni siebie ubogim, choć ma wiele bogactw. [8] »Okupem za życie człowieka jest jego bogactwo, a ubogi nie słucha strofowania. [9] »Radośnie błyszczy światło sprawiedliwych, a pochodnia niegodziwych zgaśnie. [10] »Spór powstaje tylko dzięki pysze, a mądrość jest przy tych, co przyjmują radę. [11] »Łatwo zdobyte bogactwo zmniejsza się, a kto je gromadzi swą ręką, pomnaża je. [12] »Przedłużająca się nadzieja sprawia ból sercu, a spełnione pragnienie jest drzewem życia. [13] »Kto gardzi słowem Bożym, ten zginie, a kto się boi przykazania, dostanie nagrodę. [14] »Prawo mądrego jest źródłem życia, by uniknąć sideł śmierci. [15] »Prawdziwy rozum daje łaskę, a droga przewrotnych jest ciężka. [16] »Każdy roztropny postępuje rozważnie, a głupi ujawnia głupotę. [17] »Niegodziwy posłaniec popada w zło, a wierny wysłannik jest lekarstwem. [18] »Ubóstwo i hańba spadną na  tego, który odrzuca karność, a kto szanuje upomnienia, dozna czci. [19] »Spełnione pragnienie jest słodkie dla duszy, a odwrócenie się od zła budzi odrazę w głupcach. [20] »Kto przestaje z mądrymi, będzie mądry, a towarzysz głupców będzie zniszczony. [21] »Nieszczęście ściga grzeszników, a sprawiedliwych Bóg nagrodzi dobrem. [22] »Dobry człowiek zostawia dziedzictwo dzieciom swoich dzieci, a majątek grzesznika jest zachowany dla sprawiedliwego. [23] »Obfita żywność jest na roli ubogich, lecz i ta może niszczeć przez nieroztropność. [24] »Kto oszczędza swą rózgę, nienawidzi swego syna, a kto go kocha, karze w porę. [25] »Sprawiedliwy je i syci swoją duszę, a żołądek niegodziwych cierpi niedostatek. 
«  Księga Przysłów 12 Księga Przysłów 13 Księga Przysłów 14  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.