Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Przysłów » Rozdział 16
«  Księga Przysłów 15 Księga Przysłów 16 Księga Przysłów 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W człowieku są zamysły serca, ale odpowiedź języka jest od PANA. [2] »Wszystkie drogi człowieka są czyste w jego oczach, ale PAN waży duchy. [3] »Powierz PANU swe dzieła, a twoje zamysły będą utwierdzone. [4] »PAN uczynił wszystko dla samego siebie, nawet niegodziwego na dzień zła. [5] »Każdy, który jest wyniosłego serca, budzi odrazę w PANU; choć weźmie innych do pomocy, nie uniknie kary. [6] »Dzięki miłosierdziu i prawdzie oczyszcza się nieprawość, a w bojaźni PANA oddalamy się od zła. [7] »Gdy drogi człowieka podobają się PANU, to godzi z nim nawet jego nieprzyjaciół. [8] »Lepiej mieć mało ze sprawiedliwością niż wiele dochodów nieprawnych. [9] »Serce człowieka obmyśla swe drogi, ale PAN kieruje jego krokami. [10] »Wyrok Boży jest na wargach króla; jego usta nie błądzą w sądzie. [11] »Sprawiedliwa waga i szale należą do  PANA i wszystkie odważniki w worku są jego dziełem. [12] »Popełnienie niegodziwości budzi odrazę w królach, bo sprawiedliwością tron jest umocniony. [13] »Wargi sprawiedliwe są rozkoszą królów, kochają oni tego, który mówi to, co słuszne. [14] »Gniew króla jest posłańcem śmierci, ale mądry człowiek przebłaga go. [15] »W jasności twarzy króla jest życie, a jego przychylność jest jak obłok z późnym deszczem. [16] »O wiele lepiej jest nabyć mądrość niż złoto; a nabyć rozum lepiej niż srebro. [17] »Droga prawych to odstąpić od zła; kto strzeże swojej drogi, strzeże swej duszy. [18] »Pycha poprzedza zgubę, a wyniosły duch – upadek. [19] »Lepiej być uniżonego ducha z pokornymi, niż dzielić łup z pysznymi. [20] »Kto zważa na słowo, znajdzie dobro, a kto ufa PANU, jest błogosławiony. [21] »Kto jest mądrego serca, zwie się rozumnym, a słodycz warg pomnaża wiedzę. [22] »Rozum jest zdrojem życia dla tych, którzy go mają, a pouczenie głupich jest głupotą. [23] »Serce mądrego czyni jego usta roztropnymi i dodaje nauki jego wargom. [24] »Miłe słowa są jak plaster miodu, słodycz dla duszy i lekarstwo dla kości. [25] »Jest droga, która wydaje się człowiekowi słuszna, ale jej końcem jest droga do śmierci. [26] »Robotnik pracuje dla siebie, bo usta pobudzają go do tego. [27] »Człowiek nikczemny wykopuje zło, a na jego wargach jakby ogień płonący. [28] »Człowiek przewrotny rozsiewa spory, a plotkarz rozdziela przyjaciół. [29] »Człowiek gwałtowny zwabia swego bliźniego i wprowadza go na drogę niedobrą. [30] »Mruga swymi oczami, by knuć podstępy; rusza wargami i popełnia zło. [31] »Siwa głowa jest koroną chwały, zdobywa się ją na drodze sprawiedliwości. [32] »Lepszy jest nieskory do gniewu niż mocarz, a kto panuje nad swym duchem, jest lepszy niż ten, kto zdobywa miasto. [33] »Losy wrzuca się w zanadrze, ale całe rozstrzygnięcie ich zależy od PANA. 
«  Księga Przysłów 15 Księga Przysłów 16 Księga Przysłów 17  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.