Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Przysłów » Rozdział 2
«  Księga Przysłów 1 Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synu mój, jeśli przyjmiesz moje słowa i zachowasz u siebie moje przykazania; [2] »Nadstawiając swego ucha na mądrość i nakłaniając swe serce ku rozumowi; [3] »Tak, jeśli przywołasz roztropność i swoim głosem wezwiesz rozum; [4] »Jeśli będziesz jej szukać jak srebra i poszukiwać jej jak ukrytych skarbów; [5] »Wtedy zrozumiesz bojaźń PANA i dojdziesz do poznania Boga. [6] »PAN bowiem daje mądrość, z jego ust pochodzi wiedza i rozum. [7] »On zachowuje prawdziwą mądrość dla prawych; on jest tarczą dla tych, którzy postępują uczciwie; [8] »Strzeże ścieżek sądu i chroni drogę swoich świętych. [9] »Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, sąd, prawość i wszelką dobrą ścieżkę. [10] »Gdy mądrość wejdzie do twojego serca i wiedza będzie miła twojej duszy; [11] »Wtedy rozwaga będzie cię strzegła i rozum cię zachowa. [12] »By uwolnić cię od złej drogi i od człowieka, który mówi przewrotnie; [13] »Od tych, którzy opuszczają ścieżki prawości, żeby chodzić drogami ciemności; [14] »Którzy się radują, gdy czynią zło, a cieszą się w złośliwej przewrotności; [15] »Których ścieżki są kręte i sami są przewrotni na swoich drogach; [16] »Aby cię uwolnić od cudzej kobiety, od obcej, która pochlebia łagodnymi słowami; [17] »Która opuszcza przewodnika swojej młodości i zapomina o przymierzu swojego Boga; [18] »Bo jej dom chyli się ku śmierci, a jej ścieżki ku umarłym; [19] »Nikt z tych, którzy do niej wchodzą, nie wraca ani nie trafia na ścieżkę życia; [20] »Abyś chodził drogą dobrych i przestrzegał ścieżek sprawiedliwych. [21] »Prawi bowiem będą mieszkali na ziemi i nienaganni na niej pozostaną; [22] »Ale niegodziwi będą wykorzenieni z ziemi i przewrotni będą z niej wyrwani. 
«  Księga Przysłów 1 Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.