Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Przysłów » Rozdział 28
«  Księga Przysłów 27 Księga Przysłów 28 Księga Przysłów 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Niegodziwi uciekają, choć nikt ich nie goni, ale sprawiedliwi są dzielni jak lew. [2] »Z powodu grzechu ziemi wielu jest jej władców, ale dzięki człowiekowi roztropnemu i rozumnemu będzie trwała. [3] »Ubogi człowiek, który gnębi biednych, jest jak gwałtowny deszcz, po którym nie ma chleba. [4] »Ci, którzy odstępują od prawa, chwalą niegodziwych, lecz ci, którzy przestrzegają prawa, zwalczają ich. [5] »Źli ludzie nie rozumieją sądu, ale ci, którzy szukają PANA, rozumieją wszystko. [6] »Lepszy jest ubogi, który postępuje uczciwie, niż człowiek przewrotny w swych drogach, chociaż jest bogaty. [7] »Kto przestrzega prawa, jest rozumnym synem, a towarzysz rozwiązłych hańbi swego ojca. [8] »Kto pomnaża swój majątek lichwą i odsetkami, zbiera go dla tego, kto zlituje się nad ubogimi. [9] »Kto odwraca swe ucho, aby nie słyszeć prawa, nawet jego modlitwa budzi odrazę. [10] »Kto sprowadza prawych na złą drogę, sam wpadnie we własny dół, ale nienaganni odziedziczą dobro. [11] »Bogacz jest mądry w swoich oczach, ale rozumny biedak go bada. [12] »Gdy sprawiedliwi się radują, jest wielka chwała, a gdy niegodziwi powstają, człowiek się kryje. [13] »Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia, ale kto je wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia. [14] »Błogosławiony człowiek, który się zawsze boi, ale kto zatwardza swoje serce, wpada w nieszczęście. [15] »Jak lew ryczący i zgłodniały niedźwiedź, tak niegodziwy władca panujący nad ubogim ludem. [16] »Władca bezrozumny jest wielkim ciemięzcą, a kto nienawidzi chciwości, przedłuży swoje dni. [17] »Człowiek, który przeleje krew ludzką, ucieknie aż do dołu; niech nikt go nie zatrzymuje. [18] »Kto postępuje uczciwie, będzie wybawiony, a przewrotny na swoich drogach nagle upadnie. [19] »Kto uprawia swoją ziemię, nasyci się chlebem, a kto naśladuje próżniaków, nasyci się nędzą. [20] »Wierny człowiek będzie opływał w błogosławieństwa, a kto chce się szybko wzbogacić, nie będzie bez winy. [21] »Niedobrze jest mieć wzgląd na osobę, bo dla kęsa chleba niejeden popełni przestępstwo. [22] »Kto chce szybko się wzbogacić, ma złe oko, a nie wie, że przyjdzie na niego bieda. [23] »Kto strofuje człowieka, znajdzie potem więcej przychylności niż ten, który pochlebia językiem. [24] »Kto kradnie ojcu lub matce i mówi: To nie grzech, jest towarzyszem zbójcy. [25] »Człowiek wyniosły wszczyna spór, ale kto pokłada ufność w PANU, będzie nasycony. [26] »Kto ufa własnemu sercu, jest głupi, a kto mądrze postępuje, będzie ocalony. [27] »Kto daje ubogiemu, nie zazna braku, a na tego, kto odwraca swe oczy od niego, spadnie wiele przekleństw. [28] »Gdy niegodziwi powstają, ludzie się kryją, ale gdy giną, sprawiedliwi się mnożą. 
«  Księga Przysłów 27 Księga Przysłów 28 Księga Przysłów 29  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.