Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Przysłów » Rozdział 3
«  Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3 Księga Przysłów 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synu mój, nie zapominaj mego prawa, a niech twoje serce strzeże moich przykazań; [2] »Bo przyniosą ci długie dni i lata życia oraz pokoju. [3] »Niech cię nie opuszczają miłosierdzie i prawda, przywiąż je do swojej szyi, wypisz je na tablicy swojego serca. [4] »Wtedy znajdziesz łaskę i uznanie w oczach Boga i ludzi. [5] »Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. [6] »Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki. [7] »Nie bądź mądrym we własnych oczach, ale bój się PANA i odstąp od zła. [8] »To da twemu ciału zdrowie i pokrzepienie twoim kościom. [9] »Czcij PANA swoim majątkiem i pierwocinami wszystkich twoich dochodów. [10] »A twoje spichrze będą napełnione dostatkiem i twoje prasy będą przelewać się od nowego wina. [11] »Synu mój, nie gardź karceniem PANA i nie zniechęcaj się jego upomnieniem. [12] »Bo kogo PAN miłuje, tego karze, jak ojciec syna, którego kocha. [13] »Błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość, i człowiek, który nabiera rozumu; [14] »Gdyż jego nabycie jest lepsze niż nabycie srebra, jego zdobycie bardziej pożyteczne niż złoto. [15] »Jest droższa nad perły i żadna rzecz, której pragniesz, nie dorówna jej. [16] »Długie dni są w jej prawej ręce, a w lewej bogactwa i chwała. [17] »Jej drogi są drogami rozkoszy i wszystkie jej ścieżki spokojne. [18] »Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej chwycą; a ci, którzy się jej trzymają, są błogosławieni. [19] »PAN ugruntował ziemię mądrością, a niebiosa umocnił rozumem. [20] »Dzięki jego wiedzy rozstąpiły się głębiny, a obłoki spuszczają rosę. [21] »Synu mój, niech one ci z oczu nie schodzą; strzeż prawdziwej mądrości i roztropności; [22] »A będą życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi. [23] »Wtedy będziesz bezpiecznie chodził swoją drogą, a noga twoja się nie potknie. [24] »Gdy się położysz, nie będziesz się lękał; a gdy zaśniesz, twój sen będzie przyjemny. [25] »Nie lękaj się nagłego strachu ani spustoszenia niegodziwych, gdy przyjdzie. [26] »PAN bowiem będzie twoją ufnością i twojej nogi będzie strzegł od sideł. [27] »Nie wzbraniaj się dobrze czynić potrzebującemu, gdy stać cię na to, aby dobrze czynić. [28] »Nie mów bliźniemu: Idź i przyjdź znowu, dam ci jutro, gdy masz to u siebie. [29] »Nie knuj zła przeciwko swemu bliźniemu, gdy spokojnie mieszka obok ciebie. [30] »Nie spieraj się z człowiekiem bez przyczyny, jeśli ci nic złego nie wyrządził. [31] »Nie zazdrość ciemięzcy i nie wybieraj żadnej z jego dróg. [32] »Przewrotny bowiem budzi w PANU odrazę, ale jego tajemnica jest z prawymi. [33] »Przekleństwo PANA jest w domu niegodziwego, lecz PAN błogosławi mieszkanie sprawiedliwych. [34] »On szydzi z szyderców, ale daje łaskę pokornym. [35] »Mądrzy odziedziczą chwałę, a głupi poniosą hańbę. 
«  Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3 Księga Przysłów 4  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.