Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Przysłów » Rozdział 31
«  Księga Przysłów 30 Księga Przysłów 31 Księga Koheleta 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowa króla Lemuela, proroctwo, którego nauczyła go jego matka. [2] »Cóż, synu mój? Cóż, synu mojego łona? I cóż, synu moich ślubów? [3] »Nie oddawaj kobietom swej siły ani twoich dróg temu, co prowadzi do zguby królów. [4] »Nie królom, o Lemuelu, nie królom wypada pić wina i nie książętom bawić się mocnym napojem; [5] »By pijąc, nie zapomnieli praw i nie wypaczyli sprawy wszystkich ludzi uciśnionych. [6] »Dajcie mocny napój ginącym, a wino strapionym na duchu. [7] »Niech się napiją i zapomną o swoim ubóstwie, i niech nie pamiętają więcej swego utrapienia. [8] »Otwórz swe usta dla niemych w sprawie wszystkich osądzonych na śmierć. [9] »Otwórz swe usta, sądź sprawiedliwie i broń sprawy ubogiego i nędzarza. [10] »Któż znajdzie kobietę cnotliwą? Jej wartość przewyższa perły. [11] »Serce męża jej ufa i zysku mu nie zabraknie. [12] »Dobro mu będzie wyświadczać, a nie zło, po wszystkie dni swego życia. [13] »Szuka wełny i lnu i chętnie pracuje swymi rękami. [14] »Podobna jest do okrętów handlowych; przywozi żywność z daleka. [15] »Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i daje pokarm swoim domownikom i odpowiednią porcję swym służącym. [16] »Myśli o polu i kupuje je; z zarobku swych rąk sadzi winnice. [17] »Przepasuje swe biodra siłą i umacnia swoje ramiona. [18] »Dostrzega, że jej dorobek jest dobry, a jej pochodnia w nocy nie gaśnie. [19] »Wyciąga ręce po kądziel, a dłonią chwyta wrzeciono. [20] »Otwiera dłoń przed ubogim i wyciąga swe ręce do nędzarza. [21] »Nie boi się śniegu dla swych domowników, bo wszyscy jej domownicy są ubrani w szkarłat. [22] »Robi sobie kobierce; jej ubiór jest z jedwabiu i purpury. [23] »Jej mąż jest znany w bramach, gdy siedzi wśród starszyzny ziemi. [24] »Wyrabia płótno i sprzedaje je, dostarcza pasy kupcowi. [25] »Siła i godność są jej strojem; będzie się cieszyła jeszcze w przyszłości. [26] »Otwiera swe usta mądrze i na jej języku jest prawo miłosierdzia. [27] »Dogląda spraw swego domu i nie je chleba próżniactwa. [28] »Jej dzieci powstają i błogosławią jej, mąż także ją chwali: [29] »Wiele kobiet poczynało sobie cnotliwie, ale ty przewyższasz je wszystkie. [30] »Wdzięk jest zwodniczy i piękność próżna, lecz kobieta, która się boi PANA, jest godna pochwały. [31] »Dajcie jej z owocu jej rąk i niech jej czyny chwalą ją w bramach. 
«  Księga Przysłów 30 Księga Przysłów 31 Księga Koheleta 1  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.