Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Przysłów » Rozdział 4
«  Księga Przysłów 3 Księga Przysłów 4 Księga Przysłów 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słuchajcie, synowie, pouczenia ojca i zważajcie na to, abyście poznali roztropność; [2] »Bo daję wam dobrą naukę, nie porzucajcie mego prawa. [3] »Byłem bowiem synem mego ojca i miłym jedynakiem w oczach mojej matki. [4] »On mnie uczył, mówiąc mi: Niech twoje serce zachowa moje słowa; strzeż moich przykazań, a będziesz żył. [5] »Zdobywaj mądrość, zdobywaj roztropność; nie zapominaj i nie odstępuj od słów moich ust. [6] »Nie opuszczaj jej, a będzie cię strzegła; ukochaj ją, a zachowa cię. [7] »Podstawą wszystkiego jest mądrość; zdobywaj mądrość i za cały swój majątek zdobywaj roztropność. [8] »Wywyższaj ją, a ona wywyższy ciebie, rozsławi cię, gdy ją przyjmiesz. [9] »Wdzięczną ozdobę włoży ci na głowę, obdarzy cię koroną chwały. [10] »Słuchaj, synu mój, i przyjmij moje słowa, a pomnożą się lata twojego życia. [11] »Nauczyłem cię drogi mądrości, po ścieżkach prawości cię wiodłem; [12] »Gdy nimi pójdziesz, twoje kroki nie będą skrępowane; a jeśli pobiegniesz, nie potkniesz się. [13] »Trzymaj się karności, nie opuszczaj jej, strzeż jej, bo ona jest twoim życiem. [14] »Nie chodź ścieżką niegodziwych i nie wchodź na drogę złych ludzi. [15] »Unikaj jej, nie chodź po niej; odwróć się od niej i omiń ją; [16] »Bo oni nie zasną, dopóki nie zrobią czegoś złego; sen ich odleci, aż przywiodą kogoś do upadku; [17] »Jedzą bowiem chleb nieprawości i piją wino przemocy. [18] »Ale ścieżka sprawiedliwych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej aż do dnia doskonałego. [19] »Droga niegodziwych jest jak ciemność; nie wiedzą, o co mogą się potknąć. [20] »Synu mój, zważaj na moje słowa; ku moim naukom nakłoń swe ucho. [21] »Niech nie schodzą ci z oczu, zachowaj je w głębi twego serca. [22] » bowiem życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. [23] »Strzeż twego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie. [24] »Odsuń od siebie przewrotność ust, oddal od siebie złośliwe wargi. [25] »Niech twoje oczy patrzą na wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone przed siebie. [26] »Uważaj na ścieżkę twoich nóg, aby wszystkie twoje drogi były pewne. [27] »Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo; odwróć twoją nogę od zła. 
«  Księga Przysłów 3 Księga Przysłów 4 Księga Przysłów 5  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.