Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Przysłów » Rozdział 5
«  Księga Przysłów 4 Księga Przysłów 5 Księga Przysłów 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synu mój, zważaj na moją mądrość i nakłoń twego ucha ku mojemu rozumowi; [2] »Abyś zachował rozwagę i aby twoje wargi strzegły wiedzy. [3] »Bo wargi obcej kobiety ociekają miodem, a jej usta gładsze są niż oliwa; [4] »Lecz jej koniec jest gorzki jak piołun, ostry jak miecz obosieczny. [5] »Jej nogi zstępują do śmierci, jej kroki prowadzą do piekła. [6] »Abyś nie rozważał ścieżki życia, jej drogi są tak niestałe, że nie poznasz ich. [7] »Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie i nie odstępujcie od słów moich ust. [8] »Oddal od niej swą drogę i nie zbliżaj się do drzwi jej domu; [9] »Abyś nie oddał obcym twojej sławy, a twoich lat okrutnikowi; [10] »Aby obcy nie nasycili się twoim dobytkiem, a twój dorobek nie został w cudzym domu; [11] »I abyś nie jęczał u kresu swych dni, gdy twoja skóra i ciało będą zniszczone; [12] »I nie musiał powiedzieć: O, jakże nienawidziłem karności i moje serce gardziło upomnieniem! [13] »Nie słuchałem głosu moich wychowawców i nie nakłaniałem ucha ku tym, którzy mnie nauczali! [14] »O mało co nie wpadłem we wszelkie nieszczęście wśród zebrania i zgromadzenia. [15] »Pij wodę z własnego zdroju i wody płynące z twojego źródła! [16] »Niech rozproszą się twoje źródła, a po ulicach strumienie wód. [17] »Niech należą tylko do ciebie, a nie do obcych wraz z tobą. [18] »Niech twój zdrój będzie błogosławiony i ciesz się żoną twojej młodości. [19] »Niech będzie jak wdzięczna łania i rozkoszna sarna; niech jej piersi zawsze cię nasycają, nieustannie zachwycaj się jej miłością. [20] »Dlaczego, synu mój, masz zachwycać się obcą kobietą i obejmować piersi cudzej? [21] »Gdyż drogi człowieka są przed oczami PANA i waży on wszystkie jego ścieżki. [22] »Niegodziwego schwytają jego własne nieprawości i uwikła się w powrozy swego grzechu. [23] »Umrze z braku karności i będzie błądził z powodu swojej wielkiej głupoty. 
«  Księga Przysłów 4 Księga Przysłów 5 Księga Przysłów 6  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.