Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Przysłów » Rozdział 6
«  Księga Przysłów 5 Księga Przysłów 6 Księga Przysłów 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synu mój, jeśli poręczyłeś za swego bliźniego i dałeś porękę za obcego; [2] »Związałeś się słowami ust twoich, schwytany jesteś mową twoich ust. [3] »Uczyń więc tak, synu mój, uwolnij się, gdy wpadłeś w ręce swego bliźniego; idź, upokórz się i nalegaj na twego bliźniego. [4] »Nie daj snu swoim oczom i nie pozwól powiekom drzemać. [5] »Uwolnij się jak sarna z rąk myśliwego i jak ptak z ręki ptasznika. [6] »Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej drogom i bądź mądry; [7] »Chociaż nie ma ona wodza ani przełożonego, ani pana; [8] »To w lecie przygotowuje swój pokarm i gromadzi w żniwa swą żywność. [9] »Jak długo będziesz leżał, leniwcze? Kiedy wstaniesz ze swego snu? [10] »Jeszcze trochę snu, trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć; [11] »A twoje ubóstwo przyjdzie jak podróżny i twój niedostatek jak mąż uzbrojony. [12] »Człowiek nikczemny i niegodziwy chodzi z przewrotnością na ustach; [13] »Mruga swymi oczyma, mówi swymi nogami, wskazuje swymi palcami; [14] »Przewrotność jest w jego sercu, stale knuje zło i sieje niezgodę. [15] »Dlatego nagle spadnie na niego nieszczęście; nagle zostanie złamany i pozbawiony ratunku. [16] »Jest sześć rzeczy, których nienawidzi PAN, siedem budzi w nim odrazę: [17] »Wyniosłe oczy, kłamliwy język i ręce, które przelewają krew niewinną; [18] »Serce, które knuje złe myśli; nogi, które spiesznie biegną do zła; [19] »Fałszywy świadek, który mówi kłamstwa, i ten, który sieje niezgodę między braćmi. [20] »Synu mój, strzeż przykazania twego ojca i nie odrzucaj prawa twojej matki. [21] »Przywiąż je na zawsze do serca twego i zawieś je sobie na szyi. [22] »Gdy będziesz chodził, poprowadzi cię; gdy zaśniesz, strzec cię będzie, a gdy się obudzisz, będzie mówić do ciebie; [23] »Bo przykazanie jest pochodnią, prawo światłością, a upomnienia do karności są drogą życia; [24] »Aby cię strzegły przed złą kobietą i przed gładkim językiem obcej kobiety. [25] »Nie pożądaj w twoim sercu jej piękności i niech cię nie łowi swymi powiekami. [26] »Bo dla kobiety nierządnej zubożeje człowiek o kawałek chleba, a żona cudzołożna czyha na cenne życie. [27] »Czy może ktoś wziąć ogień w zanadrze, a jego szaty się nie spalą? [28] »Czy może ktoś chodzić po rozżarzonych węglach, a jego nogi się nie poparzą? [29] »Tak ten, kto wchodzi do żony swego bliźniego; ktokolwiek ją dotknie, nie będzie bez winy. [30] »Nie pogardza się złodziejem, jeśli kradnie, by nasycić swoją duszę, będąc głodnym; [31] »Ale jeśli go złapią, zwróci siedmiokrotnie albo odda cały dobytek swego domu. [32] »Lecz kto cudzołoży z kobietą, jest pozbawiony rozsądku; kto tak robi, gubi swoją duszę. [33] »Znajdzie chłostę i wstyd, a jego hańba nie będzie zmazana. [34] »Bo zazdrość rozpala gniew mężczyzny i nie będzie pobłażał w dniu zemsty. [35] »Nie będzie miał względu na żaden okup i nie przyjmie darów, choćbyś najwięcej mu dawał. 
«  Księga Przysłów 5 Księga Przysłów 6 Księga Przysłów 7  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.