Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Przysłów » Rozdział 8
«  Księga Przysłów 7 Księga Przysłów 8 Księga Przysłów 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Czy mądrość nie woła i rozum nie wydaje swego głosu? [2] »Stoi na szczycie wysokich miejsc, przy drodze, na rozstajach dróg. [3] »Przy bramach, przy wjeździe do miasta, przy wejściu, u drzwi woła: [4] »Do was wołam, o mężowie, mój głos kieruję do synów ludzkich. [5] »Prości, uczcie się rozwagi, a wy, głupi, bądźcie rozumnego serca. [6] »Słuchajcie, bo będę mówił o rzeczach wzniosłych, a wargi moje otworzą się, aby głosić prawość. [7] »Moje usta bowiem mówią prawdę, a niegodziwością brzydzą się moje wargi. [8] »Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust; nie ma w nich nic fałszywego ani przewrotnego. [9] »Wszystkie są jasne dla rozumnego i prawe dla tych, którzy znajdują wiedzę. [10] »Przyjmijcie moje pouczenie zamiast srebra i wiedzę raczej niż wyborne złoto. [11] »Lepsza bowiem jest mądrość niż perły i żadna rzecz, której pragniesz, nie dorówna jej. [12] »Ja, mądrość, mieszkam z rozwagą i odkrywam wiedzę roztropności. [13] »Bojaźń PANA to nienawidzić zła. Ja nienawidzę pychy, wyniosłości, złej drogi i ust przewrotnych. [14] »Moja jest rada i prawdziwa mądrość, ja jestem roztropnością i moja jest moc. [15] »Dzięki mnie królowie rządzą i władcy stanowią sprawiedliwość. [16] »Dzięki mnie panują władcy i dostojnicy, wszyscy sędziowie ziemi. [17] »Miłuję tych, którzy mnie miłują, a ci, którzy szukają mnie pilnie, znajdą mnie. [18] »Przy mnie jest bogactwo i chwała, trwałe bogactwo i sprawiedliwość. [19] »Mój owoc jest lepszy niż złoto, nawet najczystsze złoto, a moje plony lepsze niż wyborne srebro. [20] »Prowadzę ścieżką sprawiedliwości, pośród ścieżek sądu; [21] »Aby tym, którzy mnie miłują, dać w dziedzictwo majątek wieczny i napełnić ich skarbce. [22] »PAN posiadł mnie na początku swej drogi, przed swymi dziełami, przed wszystkimi czasy. [23] »Przed wiekami zostałam ustanowiona, od początku; zanim powstała ziemia; [24] »Gdy jeszcze nie było głębin, zostałam zrodzona, kiedy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody. [25] »Zanim góry zostały założone, nim były pagórki, zostałam zrodzona. [26] »Gdy jeszcze nie stworzył ziemi ani pól, ani początku prochu okręgu ziemskiego; [27] »Kiedy przygotowywał niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał okrąg nad powierzchnią głębi; [28] »Gdy w górze utwierdzał obłoki i umacniał źródła głębin; [29] »Gdy wyznaczał morzu jego granice, by wody nie przekraczały jego rozkazu, kiedy ustalał fundamenty ziemi; [30] »Byłam wtedy przy nim jak wychowanka i byłam jego radością każdego dnia, ciesząc się zawsze przed nim; [31] »Radując się na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. [32] »Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie, bo błogosławieni są ci, którzy strzegą moich dróg. [33] »Słuchajcie pouczeń, nabądźcie mądrości i nie odrzucajcie jej. [34] »Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając u moich wrót każdego dnia i strzegąc odrzwi moich bram. [35] »Bo kto mnie znajduje, znajduje życie i otrzyma łaskę od PANA. [36] »Ale kto grzeszy przeciwko mnie, wyrządza krzywdę swojej duszy; wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. 
«  Księga Przysłów 7 Księga Przysłów 8 Księga Przysłów 9  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.