Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Izajasza » Rozdział 12
«  Księga Izajasza 11 Księga Izajasza 12 Księga Izajasza 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I w tym dniu powiesz: Wysławiać cię będę, PANIE, bo choć gniewałeś się na mnie, odwróciłeś swój gniew i pocieszyłeś mnie. [2] »Oto Bóg jest moim zbawieniem, zaufam i nie będę się lękał, gdyż JEHOWA BóG jest moją mocą i moją pieśnią; i on stał się moim zbawieniem. [3] »Z radością więc będziecie czerpać wodę ze zdrojów zbawienia. [4] »W tym dniu powiecie: Wysławiajcie PANA, wzywajcie jego imienia, rozgłaszajcie wśród ludów jego dzieła, przypominajcie, że jego imię jest wywyższone. [5] »Śpiewajcie PANU, gdyż uczynił wielkie rzeczy. Niech będzie o tym wiadomo w całej ziemi. [6] »Wykrzykuj i śpiewaj, mieszkanko Syjonu! Wielki bowiem jest pośród ciebie Święty Izraela. 
«  Księga Izajasza 11 Księga Izajasza 12 Księga Izajasza 13  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.