Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Izajasza » Rozdział 24
«  Księga Izajasza 23 Księga Izajasza 24 Księga Izajasza 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto PAN opróżni ziemię i spustoszy ją, odmieni jej oblicze i rozproszy jej mieszkańców. [2] »I będzie z ludem jak z kapłanem, ze sługą jak z jego panem, ze służącą jak z jej panią, z kupującym jak ze sprzedającym, z udzielającym pożyczki jak z biorącym jej, z lichwiarzem jak z płacącym lichwę. [3] »Ziemia zostanie całkowicie opróżniona i doszczętnie ograbiona, bo PAN wypowiedział to słowo. [4] »Ziemia płacze i więdnie, świat marnieje i niszczeje, marnieją wyniosłe ludy ziemi. [5] »Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami; przekroczyli bowiem prawa, zmienili ustawy, złamali wieczne przymierze. [6] »Dlatego przekleństwo pożre ziemię, a jej mieszkańcy zniszczeją. Dlatego mieszkańcy ziemi są przypaleni, a zostało mało ludzi. [7] »Młode wino smuci się, winorośl marnieje, wzdychają wszyscy ludzie wesołego serca. [8] »Ustała wesołość bębnów, skończył się krzyk weselących się, ucichł radosny dźwięk harfy. [9] »Nie będą pić wina wśród pieśni; zgorzknieje mocny napój tym, którzy go piją. [10] »Zburzone jest miasto bezładu. Zamknięty jest każdy dom, tak że wejść nie można. [11] »Na ulicach wołanie o wino; zgasła wszelka radość, a wesołość ziemi odeszła. [12] »W mieście pozostało spustoszenie, a bramy zburzone. [13] »Tak bowiem będzie pośród ziemi, pośród ludu, jak przy otrząsaniu drzewa oliwnego, jak ostatki winogron po winobraniu. [14] »Tamci poniosą swój głos, będą śpiewać dla majestatu PANA, wykrzykną od strony morza. [15] »Dlatego wysławiajcie PANA w dolinach, na wyspach morskich – imię PANA, Boga Izraela. [16] »Od krańców ziemi słyszeliśmy pieśni o chwale sprawiedliwego. Ale ja powiedziałem: Jestem wynędzniały, jestem wynędzniały, biada mi! Zdrajcy zdradzili, tak, bardzo zdradzili zdrajcy. [17] »Strach, dół i sidła na ciebie, mieszkańcu ziemi! [18] »I stanie się, że kto ucieknie przed głosem strachu, wpadnie w dół, a kto wyjdzie z dołu, będzie złapany w sidłach. Otworzą się bowiem upusty w górze i zadrżą fundamenty ziemi. [19] »Ziemia rozpadła się całkowicie, ziemia rozpłynęła się doszczętnie; jest wielce wstrząśnięta. [20] »Ziemia będzie się słaniać jak pijany, będzie chwiać się jak lepianka. Zaciąży na niej jej nieprawość i upadnie, a już nie powstanie. [21] »W tym dniu PAN nawiedzi zastęp wysokich na wysokości, także i królów ziemskich na ziemi. [22] »I będą zgromadzeni jak więźniowie zebrani w ciemnicy, i będą zamknięci w więzieniu, a po wielu dniach zostaną nawiedzeni. [23] »Wtedy księżyc zarumieni się i słońce się zawstydzi, gdy PAN zastępów będzie królować na górze Syjon, w Jerozolimie, i wobec swoich starszych w swej wielkiej chwale. 
«  Księga Izajasza 23 Księga Izajasza 24 Księga Izajasza 25  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.