Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Lamentacji » Rozdział 5
«  Księga Lamentacji 4 Księga Lamentacji 5 Księga Ezechiela 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wspomnij, PANIE, na to, co nas spotkało. Spójrz i zobacz nasze pohańbienie. [2] »Nasze dziedzictwo przypadło obcym, a nasze domy – cudzoziemcom. [3] »Staliśmy się sierotami, bez ojca; nasze matki są jak wdowy. [4] »Własną wodę pijemy za pieniądze, nasze drwa za pieniądze kupujemy. [5] »Prześladowanie ciąży na naszym karku. Pracujemy, a nie dają nam odpocząć. [6] »Podawaliśmy rękę Egipcjanom i Asyryjczykom, aby nasycić się chlebem. [7] »Nasi ojcowie zgrzeszyli, nie ma ich, a my nosimy ich nieprawość. [8] »Niewolnicy panują nad nami, nie ma nikogo, kto by nas wybawił z ich ręki. [9] »Z narażeniem życia szukamy swego chleba z powodu miecza na pustyni. [10] »Nasza skóra jak piec zaciemniła się od strasznego głodu. [11] »Kobiety na Syjonie hańbiono, a panny – w miastach Judy. [12] »Książęta byli wieszani ich rękami, oblicza starszych nie uszanowano. [13] »Młodzieńców wzięli do młócenia, dzieci padały pod ciężarem drewna. [14] »Starcy w bramach już nie siadają, młodzieńcy przestali śpiewać swoje pieśni. [15] »Radość zniknęła z naszych serc, nasze pląsanie zamieniło się w żałobę. [16] »Spadła korona z naszej głowy. Biada nam, bo zgrzeszyliśmy! [17] »Dlatego nasze serce omdlewa, dlatego nasze oczy są zaćmione. [18] »Z powodu spustoszonej góry Syjonu lisy chodzą po niej. [19] »Ty, PANIE, trwasz na wieki, twój tron z pokolenia na pokolenie. [20] »Czemu zapominasz o nas na wieki i opuszczasz nas na tak długi czas? [21] »Nawróć nas do siebie, PANIE, a będziemy nawróceni; odnów nasze dni, jak dawniej. [22] »Czy odrzuciłeś nas całkowicie? Czy bardzo się na nas gniewałeś? 
«  Księga Lamentacji 4 Księga Lamentacji 5 Księga Ezechiela 1  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.