Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Ezechiela » Rozdział 11
«  Księga Ezechiela 10 Księga Ezechiela 11 Księga Ezechiela 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem duch uniósł mnie i zaprowadził do wschodniej bramy domu PANA, która jest zwrócona na wschód. A oto u wejścia tej bramy było dwudziestu pięciu mężczyzn, wśród których zobaczyłem Jaazaniasza, syna Azzura, i Pelatiasza, syna Benajasza, książąt ludu. [2] »Wtedy powiedział mi: Synu człowieczy, to są mężczyźni, którzy obmyślają nieprawość i dają złe rady w tym mieście; [3] »Mówią: To nie tak blisko, budujmy domy. Oto miasto jest kotłem, a my – mięsem. [4] »Dlatego prorokuj przeciwko nim, prorokuj, synu człowieczy! [5] »Wtedy zstąpił na mnie Duch PANA i powiedział do mnie: Mów: Tak mówi PAN: Tak mówiliście, domu Izraela. Znam bowiem wszystko, co wam przychodzi na myśl. [6] »Zabiliście wielkie mnóstwo ludzi w tym mieście i napełniliście ulice zabitymi. [7] »Dlatego tak mówi Pan BóG: Wasi zabici, których położyliście w środku miasta, są mięsem, a miasto – kotłem. Lecz wyprowadzę was z niego. [8] »Baliście się miecza, a ja sprowadzę na was miecz, mówi Pan BóG. [9] »A wyprowadzę was z niego, wydam was w ręce obcych i wykonam nad wami sądy. [10] »Padniecie od miecza, osądzę was na granicy Izraela i dowiecie się, że ja jestem PANEM. [11] »Miasto nie będzie dla was kotłem ani wy nie będziecie w nim mięsem; na granicy Izraela osądzę was. [12] »I dowiecie się, że ja jestem PANEM, ponieważ nie postępowaliście według moich ustaw, nie wykonaliście moich sądów, ale czyniliście według sądów tych pogan, którzy dokoła was. [13] »A gdy prorokowałem, umarł Pelatiasz, syn Benajasza. Wtedy upadłem na twarz i zawołałem donośnym głosem: Ach, Panie BOŻE! Czy doszczętnie wyniszczysz resztkę Izraela? [14] »I doszło do mnie słowo PANA mówiące: [15] »Synu człowieczy, twoi bracia, właśnie twoi bracia, twoi krewni i cały dom Izraela są tymi, do których mówili mieszkańcy Jerozolimy: Oddalcie się od PANA. Nam została dana ta ziemia w posiadanie. [16] »Dlatego mów: Tak mówi Pan BóG: Chociaż wygnałem ich daleko pomiędzy pogan i chociaż rozproszyłem ich po krajach, jednak przez krótki czas będę dla nich świątynią w krajach, do których przybędą. [17] »Dlatego mów: Tak mówi Pan BóG: Zgromadzę was z pogan i zbiorę was z krajów, do których zostaliście rozproszeni, i dam wam ziemię Izraela. [18] »Wejdą tam i usuną z niej wszystkie jej plugastwa i wszystkie jej obrzydliwości. [19] »I dam im jedno serce, i włożę nowego ducha w wasze wnętrze; usunę z ich ciała serce kamienne, a dam im serce mięsiste; [20] »Aby postępowali według moich ustaw i strzegli moich sądów oraz czynili je. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. [21] »Ale co do tych, których serce chodzi za żądzami ich plugastw i obrzydliwości, złożę im na głowę ich własną drogę, mówi Pan BóG. [22] »Wtedy cherubiny podniosły swoje skrzydła i wraz z nimi koła, a chwała Boga Izraela była nad nimi u góry. [23] »I odeszła chwała PANA z pośrodku miasta, i stanęła na górze, która jest na wschód od miasta. [24] »A duch uniósł mnie i przyprowadził w widzeniu przez Ducha Bożego do ziemi Chaldei, do pojmanych. I odeszło ode mnie widzenie, które miałem. [25] »Następnie opowiedziałem pojmanym te wszystkie rzeczy, które PAN mi ukazał. 
«  Księga Ezechiela 10 Księga Ezechiela 11 Księga Ezechiela 12  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.