Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Ozeasza » Rozdział 6
«  Księga Ozeasza 5 Księga Ozeasza 6 Księga Ozeasza 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Chodźcie i zawróćmy do PANA, bo on nas poszarpał i on nas uzdrowi; uderzył, a opatrzy nasze rany. [2] »Ożywi nas po dwóch dniach, a trzeciego dnia wzbudzi nas i będziemy żyć przed jego obliczem. [3] »Wtedy poznamy i będziemy się starać poznać PANA. Jego wyjście bowiem jest przygotowane jak zorza poranna, przyjdzie do nas jak deszcz wiosenny i jesienny, który nawadnia ziemię. [4] »Cóż mam ci uczynić, Efraimie? Cóż mam ci uczynić, Judo? Wasza dobroć bowiem jest jak obłok poranny, jak rosa, która rano znika. [5] »Dlatego ciosałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust, aby wyszła światłość twoich sądów. [6] »Pragnę bowiem miłosierdzia, a nie ofiary, i poznania Boga bardziej niż całopalenia. [7] »Ale oni zerwali moje przymierze jako ludzkie, w tym mi się sprzeniewierzyli. [8] »Gilead jest miastem czyniących nieprawość, splamionym krwią. [9] »A jak zbójcy czyhają na człowieka, tak czyni zgraja kapłanów na drodze do Sychem, bo popełniają czyny wstydliwe. [10] »Widziałem w domu Izraela rzeczy okropne: tam jest nierząd Efraima, a Izrael się splugawił. [11] »I dla ciebie, Judo, wyznaczył żniwo, gdy odwróciłem niewolę mojego ludu. 
«  Księga Ozeasza 5 Księga Ozeasza 6 Księga Ozeasza 7  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.