Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 10
«  4 Księga Mojżeszowa 9 4 Księga Mojżeszowa 10 4 Księga Mojżeszowa 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem PAN powiedział do Mojżesza: [2] »Zrób sobie dwie srebrne trąby. Wykonasz je robotą kutą, a będą ci służyć do zwoływania ludu i do nawoływania w drogę obozów. [3] »A gdy w nie zadmą, wtedy cały lud zgromadzi się do ciebie, u wejścia do Namiotu Zgromadzenia. [4] »A jeśli zadmą tylko w jedną trąbę, zejdą się do ciebie wodzowie, naczelnicy tysięcy Izraela. [5] »Gdy zatrąbicie, wydając urwany dźwięk, wtedy wyruszą obozy rozłożone po stronie wschodniej. [6] »A gdy drugi raz zatrąbicie, wydając urwany głos, wyruszą obozy rozłożone po stronie południowej. Będą trąbić, wydając urwany dźwięk, kiedy mają wyruszyć. [7] »Ale gdy będziecie zwoływać lud, zatrąbicie bez wydawania urywanego dźwięku. [8] »A synowie Aarona, kapłani, zadmą w trąby. Będzie to wieczysta ustawa dla was przez wszystkie wasze pokolenia. [9] »A gdy w waszej ziemi wyruszycie na wojnę przeciw wrogowi, który was gnębi, zadmiecie w trąby urwanym dźwiękiem; a przypomnicie się PANU, waszemu Bogu, i zostaniecie wybawieni od waszych wrogów. [10] »Także w dniu waszej radości, w wasze uroczyste święta oraz podczas waszych nowiów zadmiecie w trąby przy waszych ofiarach całopalnych i przy waszych ofiarach pojednawczych; będą one dla was pamiątką przed waszym Bogiem. Ja jestem PAN, wasz Bóg. [11] »I w drugim roku, drugiego miesiąca, dwudziestego dnia tego miesiąca uniósł się obłok znad Przybytku Świadectwa. [12] »I synowie Izraela wyruszyli z pustyni Synaj, a obłok zatrzymał się na pustyni Paran. [13] »I po raz pierwszy wyruszyli tak, jak PAN rozkazał przez Mojżesza. [14] »Pierwsza ruszyła chorągiew obozu synów Judy według swoich zastępów, a na czele jego wojska był Nachszon, syn Amminadaba. [15] »Na czele wojska pokolenia synów Issachara był Netaneel, syn Suara. [16] »Na czele wojska pokolenia synów Zebulona był Eliab, syn Chelona. [17] »Potem złożono przybytek i wyruszyli synowie Gerszona i synowie Merariego, niosąc przybytek. [18] »Następnie ruszyła chorągiew obozu Rubena według swoich zastępów, a na czele jego wojska był Elizur, syn Szedeura. [19] »Na czele wojska pokolenia synów Symeona był Szelumiel, syn Suriszaddaja. [20] »Na czele wojska pokolenia synów Gada był Eliasaf, syn Duela. [21] »Następnie wyruszyli Kehatyci, niosąc świątynię. Zanim przyszli, inni ustawiali przybytek. [22] »Potem ruszyła chorągiew obozu synów Efraima według swoich zastępów, a na czele jego wojska był Eliszama, syn Ammihuda. [23] »Na czele wojsk pokolenia synów Manassesa był Gamliel, syn Pedahsura. [24] »Na czele wojska pokolenia synów Beniamina był Abidan, syn Gideoniego. [25] »Następnie ruszyła chorągiew obozu synów Dana, tworząc tylną straż wszystkich obozów, według swoich zastępów, a na czele jego wojska był Achiezer, syn Ammiszaddaja. [26] »Na czele wojska pokolenia synów Aszera był Pagiel, syn Okrana. [27] »Na czele wojska pokolenia synów Neftalego był Achira, syn Enana. [28] »Taki był porządek marszu synów Izraela według ich zastępów i tak ruszali. [29] »Potem Mojżesz powiedział do Chobaba, syna Reuela Midianity, swego teścia: Wyruszamy do miejsca, o którym PAN powiedział: Dam je wam. Chodź z nami, a wyświadczymy ci dobro, ponieważ PAN obiecał wiele dobrego Izraelowi. [30] »Ten mu odpowiedział: Nie pójdę, lecz wrócę do mojej ziemi i do mojej rodziny. [31] »Mojżesz powiedział: Proszę, nie opuszczaj nas, bo ty wiesz, gdzie na pustyni możemy rozbić obóz, i możesz być naszym przewodnikiem. [32] »Jeśli pójdziesz z nami, wyświadczymy ci to dobro, które PAN nam uczyni. [33] »I wyruszyli od góry PANA w drogę na trzy dni, a arka przymierza PANA szła przed nimi podczas tych trzech dni drogi, aby upatrzyć dla nich miejsce odpoczynku. [34] »A obłok PANA był nad nimi za dnia, gdy wyruszali z obozu. [35] »A gdy arka miała ruszyć, wtedy Mojżesz mówił: Powstań, PANIE, a niech rozproszą się twoi wrogowie i niech uciekają przed tobą ci, którzy cię nienawidzą. [36] »Gdy zaś się zatrzymywała, wtedy mówił: Wróć, PANIE, do niezliczonych tysięcy Izraela. 
«  4 Księga Mojżeszowa 9 4 Księga Mojżeszowa 10 4 Księga Mojżeszowa 11  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.