Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 33
«  4 Księga Mojżeszowa 32 4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto miejsca postojów synów Izraela, którzy wyszli z ziemi Egiptu ze swymi zastępami pod wodzą Mojżesza i Aarona. [2] »Na rozkaz PANA Mojżesz spisał ich wymarsze według etapów. A oto ich wymarsze według etapów: [3] »Wyruszyli z Ramses w pierwszym miesiącu, piętnastego dnia tego pierwszego miesiąca; nazajutrz po święcie Paschy synowie Izraela wyszli pod potężną ręką na oczach wszystkich Egipcjan; [4] »Podczas gdy Egipcjanie grzebali wszystkich pierworodnych, których PAN zabił wśród nich. Także i nad ich bogami PAN dokonał sądu. [5] »Wyruszyli więc synowie Izraela z Ramses i rozbili obóz w Sukkot. [6] »Wyruszyli z Sukkot i rozbili obóz w Etam, które leży na skraju pustyni. [7] »Wyruszyli z Etam i wrócili do Pi-Hachirot, które leży naprzeciw Baal-Sefon, i rozbili obóz przed Migdol. [8] »Wyruszyli z Pi-Hachirot, przeszli przez środek morza na pustyni i po trzech dniach drogi po pustyni Etam rozbili obóz w Mara. [9] »Wyruszyli z Mara i przyszli do Elim. A w Elim było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm i tam rozbili obóz. [10] »Wyruszyli z Elim i rozbili obóz nad Morzem Czerwonym. [11] »Wyruszyli znad Morza Czerwonego i rozbili obóz na pustyni Sin. [12] »Wyruszyli z pustyni Sin i rozbili obóz w Dofka. [13] »Wyruszyli z Dofka i rozbili obóz w Alusz. [14] »Wyruszyli z Alusz i rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. [15] »Wyruszyli z Refidim i rozbili obóz na pustyni Synaj. [16] »Wyruszyli z pustyni Synaj i rozbili obóz w Kibrot-Hattaawa. [17] »Wyruszyli z Kibrot-Hattaawa i rozbili obóz w Chaserot. [18] »Wyruszyli z Chaserot i rozbili obóz w Ritma. [19] »Wyruszyli z Ritma i rozbili obóz w Rimmon-Peres. [20] »Wyruszyli z Rimmon-Peres i rozbili obóz w Libnie. [21] »Wyruszyli z Libny i rozbili obóz w Rissa. [22] »Wyruszyli z Rissa i rozbili obóz w Kehelata. [23] »Wyruszyli z Kehelata i rozbili obóz na górze Szefer. [24] »Wyruszyli z góry Szefer i rozbili obóz w Charada. [25] »Wyruszyli z Charada i rozbili obóz w Makhelot. [26] »Wyruszyli z Makhelot i rozbili obóz w Tachat. [27] »Wyruszyli z Tachat i rozbili obóz w Terach. [28] »Wyruszyli z Terach i rozbili obóz w Mitka. [29] »Wyruszyli z Mitka i rozbili obóz w Chaszmona. [30] »Wyruszyli z Chaszmona i rozbili obóz w Moserot. [31] »Wyruszyli z Moserot i rozbili obóz w Bene-Jaakan. [32] »Wyruszyli z Bene-Jaakan i rozbili obóz w Chor-Haggidgad. [33] »Wyruszyli z Chor-Haggidgad i rozbili obóz w Jotbata. [34] »Wyruszyli z Jotbata i rozbili obóz w Abrona. [35] »Wyruszyli z Abrona i rozbili obóz w Esjon-Geber. [36] »Wyruszyli z Esjon-Geber i rozbili obóz na pustyni Syn, to jest w Kadesz. [37] »Wyruszyli z Kadesz i rozbili obóz na górze Hor, na granicy ziemi Edomu. [38] »Wtedy wstąpił kapłan Aaron na górę Hor na rozkaz PANA i tam umarł w czterdziestym roku po wyjściu synów Izraela z ziemi Egiptu, w pierwszym dniu piątego miesiąca. [39] »Aaron miał sto dwadzieścia trzy lata, kiedy umarł na górze Hor. [40] »A król Aradu, Kananejczyk, który mieszkał na południu w ziemi Kanaan, usłyszał, że nadciągają synowie Izraela. [41] »Wyruszyli z góry Hor i rozbili obóz w Salmona. [42] »Wyruszyli z Salmona i rozbili obóz w Punon. [43] »Wyruszyli z Punon i rozbili obóz w Obot. [44] »Wyruszyli z Obot i rozbili obóz w Ijje-Abarim, na granicy Moabu. [45] »Wyruszyli z Ijjim i rozbili obóz w Dibon-Gad. [46] »Wyruszyli z Dibon-Gad i rozbili obóz w Almon-Diblataim. [47] »Wyruszyli z Almon-Diblataim i rozbili obóz na górach Abarim, naprzeciwko Nebo. [48] »Wyruszyli z gór Abarim i rozbili obóz na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha. [49] »I rozłożyli się nad Jordanem, od Bet-Jeszimot aż do Abel-Szittim, na równinach Moabu. [50] »I PAN przemówił do Mojżesza na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha, tymi słowy: [51] »Przemów do synów Izraela i powiedz im: Gdy przeprawicie się przez Jordan do ziemi Kanaan; [52] »Wtedy wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi i zniszczycie wszystkie ich obrazy i wszystkie ich odlane posągi i spustoszycie wszystkie ich wyżyny. [53] »A wypędziwszy mieszkańców ziemi, zamieszkacie w niej, gdyż dałem wam tę ziemię w posiadanie. [54] »I rozdzielicie tę ziemię przez losowanie jako dziedzictwo, według waszych rodzin. Liczniejszemu dacie większe dziedzictwo, a mniej licznemu dacie mniejsze dziedzictwo. Gdzie komu los przypadnie, to będzie jego; otrzymacie dziedzictwo według pokolenia waszych ojców. [55] »Jeśli jednak nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, wtedy ci, których z nich pozostawicie, będą jak ciernie w waszych oczach i jak kolce dla waszych boków i będą was gnębić w tej ziemi, w której będziecie mieszkać. [56] »Wtedy uczynię wam to, co zamierzałem uczynić im. 
«  4 Księga Mojżeszowa 32 4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.