Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 34
«  4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34 4 Księga Mojżeszowa 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem PAN powiedział do Mojżesza: [2] »Rozkaż synom Izraela i powiedz im: Gdy wejdziecie do ziemi Kanaan, to jest ziemia, która wam przypadnie jako dziedzictwo, ziemia Kanaan w swoich granicach; [3] »Wasza południowa granica będzie od pustyni Syn wzdłuż granic Edomu, a granica południowa pobiegnie od brzegu Morza Słonego, od wschodu. [4] »Granica ta skręci od południa ku Maale-Akrabbim i pobiegnie aż do Syn, i dojdzie od południa do Kadesz-Barnea. Stamtąd pobiegnie do Chasar-Addar i przejdzie aż do Asmon. [5] »A ta granica skręci od Asmon aż do rzeki Egiptu, a skończy się przy morzu. [6] »Jako zachodnią granicę będziecie mieli Morze Wielkie – ono będzie waszą zachodnią granicą. [7] »A to będzie wasza północna granica: od Morza Wielkiego wymierzycie sobie do góry Hor. [8] »Potem od góry Hor wymierzycie granicę aż do wejścia do Hemat; a krańce tej granicy sięgną do Sedada. [9] »Następnie granica ta pobiegnie aż do Zifronu, a skończy się w Chasar-Enan. To będzie wasza północna granica. [10] »A wschodnią granicę wymierzycie od Chasar-Enan do Szefam. [11] »Granica ta pobiegnie od Szefam aż do Ribla, od wschodu Ain; i ta granica zejdzie w dół, i dosięgnie brzegu morza Kinneret od wschodu. [12] »Następnie ta granica zejdzie ku Jordanowi, a zakończy się przy Morzu Słonym. To będzie wasza ziemia ze swymi granicami wokoło. [13] »Wtedy Mojżesz rozkazał synom Izraela: To jest ziemia, którą odziedziczycie przez losowanie, którą PAN rozkazał dać dziewięciu i pół pokoleniu. [14] »Bo pokolenie synów Rubena według domów swych ojców i pokolenie synów Gada według domów swych ojców już otrzymały swoje dziedzictwo i połowa pokolenia Manassesa już otrzymała swoje dziedzictwo. [15] »Te dwa i pół pokolenia otrzymały swoje dziedzictwo po tej stronie Jordanu, naprzeciw Jerycha, na wschodzie. [16] »I PAN powiedział do Mojżesza: [17] »Oto imiona mężczyzn, którzy rozdzielą wam ziemię: kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna. [18] »Weźmiecie też po jednym naczelniku z każdego pokolenia do rozdzielenia ziemi w dziedzictwo. [19] »A oto imiona tych mężczyzn: z pokolenia Judy – Kaleb, syn Jefunnego. [20] »Z pokolenia synów Symeona – Samuel, syn Ammihuda. [21] »Z pokolenia Beniamina – Eliad, syn Kislona. [22] »Z pokolenia synów Dana – naczelnik Bukki, syn Jogliego. [23] »Z synów Józefa, z pokolenia synów Manassesa – naczelnik Channiel, syn Efoda; [24] »A z pokolenia synów Efraima – naczelnik Kemuel, syn Sziftana. [25] »Z pokolenia Zebulona – naczelnik Elisafan, syn Parnacha. [26] »Z pokolenia synów Issachara – naczelnik Paltiel, syn Azzana. [27] »Z pokolenia synów Aszera – naczelnik Achihud, syn Szelomiego. [28] »A z pokolenia synów Neftalego – naczelnik Pedahel, syn Ammihuda. [29] »To są ci, którym PAN rozkazał rozdzielić dziedzictwo synom Izraela w ziemi Kanaan. 
«  4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34 4 Księga Mojżeszowa 35  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.