Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Ewangelia Mateusza » Rozdział 11
«  Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Kiedy Jezus skończył rozkazywać swoim dwunastu uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić w ich miastach. [2] »A gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał dwóch ze swoich uczniów; [3] »Z pytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? [4] »A Jezus odpowiedział im: Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. [5] »Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim opowiadana jest ewangelia. [6] »A błogosławiony jest ten, kto się nie zgorszy z mojego powodu. [7] »A gdy odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Co wyszliście oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? [8] »Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Oto ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królewskich. [9] »Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Owszem, mówię wam, nawet więcej niż proroka. [10] »Bo on jest tym, o którym jest napisane: Oto ja posyłam mego posłańca przed twoim obliczem, który przygotuje twoją drogę przed tobą. [11] »Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy rodzą się z kobiet, większy od Jana Chrzciciela. Ale ten, kto jest najmniejszy w królestwie niebieskim, jest większy niż on. [12] »A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. [13] »Bo wszyscy Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. [14] »A jeśli chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. [15] »Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. [16] »Ale do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siedzą na rynku i wołają na swoich towarzyszy: [17] »Graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście; śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliście. [18] »Przyszedł bowiem Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: Ma demona. [19] »Przyszedł Syn Człowieczy, jedząc i pijąc, a mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Lecz usprawiedliwiona jest mądrość przez swoje dzieci. [20] »Wtedy zaczął ganić miasta, w których działo się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały, mówiąc: [21] »Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które się w was dokonały, dawno by w worze i popiele pokutowały. [22] »Ale mówię wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu niż wam. [23] »A ty, Kafarnaum, które jesteś wywyższone aż do nieba, aż do piekła będziesz strącone. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dziś. [24] »Ale mówię wam: Lżej będzie ziemi Sodomy w dzień sądu niż tobie. [25] »W tym czasie Jezus powiedział: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. [26] »Tak, Ojcze, gdyż tak się tobie upodobało. [27] »Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. [28] »Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. [29] »Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. [30] »Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. 
«  Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.