Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Ewangelia Marka » Rozdział 13
«  Ewangelia Marka 12 Ewangelia Marka 13 Ewangelia Marka 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy wychodził ze świątyni, jeden z jego uczniów powiedział do niego: Nauczycielu, patrz, jakie kamienie i jakie budowle! [2] »A Jezus mu odpowiedział: Widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. [3] »A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciwko świątyni, Piotr, Jakub, Jan i Andrzej pytali go na osobności: [4] »Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się spełniać? [5] »A Jezus w odpowiedzi zaczął im mówić: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. [6] »Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: Ja jestem Chrystusem. I wielu zwiodą. [7] »Gdy więc usłyszycie o wojnach i pogłoski o wojnach, nie lękajcie się. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. [8] »Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, będą też miejscami trzęsienia ziemi, a także głód i zamęt. To jest początek boleści. [9] »Lecz miejcie się na baczności, bo będą was wydawać sądom i biczować w synagogach. Staniecie przed namiestnikami i królami z mojego powodu, na świadectwo przeciwko nim. [10] »A ewangelia musi być najpierw głoszona wszystkim narodom. [11] »A gdy będą was prowadzić, żeby was wydać, nie martwcie się wcześniej, co macie mówić, ani o tym nie rozmyślajcie, ale mówcie to, co wam będzie dane w tej godzinie. Nie wy bowiem będziecie mówić, ale Duch Święty. [12] »I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna. Dzieci powstaną przeciwko rodzicom i spowodują ich śmierć. [13] »I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Kto jednak wytrwa do końca, będzie zbawiony. [14] »Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą tam, gdzie stać nie powinna (kto czyta, niech rozumie), wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; [15] »A kto będzie na dachu, niech nie schodzi ani nie wchodzi do domu, aby coś z niego zabrać; [16] »Kto zaś będzie w polu, niech nie wraca, aby wziąć swoją szatę. [17] »Lecz biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach! [18] »Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie. [19] »Będą to bowiem dni takiego ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, aż dotąd i nigdy nie będzie. [20] »A gdyby Pan nie skrócił tych dni, żadne ciało nie byłoby zbawione. Lecz ze względu na wybranych, których sobie obrał, skrócił te dni. [21] »Jeśli wtedy ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus, albo: Oto tam jest – nie wierzcie. [22] »Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić znaki i cuda, aby zwieść, o ile można, nawet wybranych. [23] »Wy więc uważajcie. Wszystko wam przepowiedziałem. [24] »Ale w tych dniach, po tym ucisku, zaćmi się słońce i księżyc nie da swego blasku; [25] »Gwiazdy nieba będą spadać i moce, które są na niebie, zostaną poruszone. [26] »A wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. [27] »Wówczas pośle swoich aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do krańca nieba. [28] »A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy już jego gałąź staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko. [29] »Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi. [30] »Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. [31] »Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. [32] »Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. [33] »Uważajcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie. [34] »Syn Człowieczy bowiem jest jak człowiek, który wyjeżdżając, zostawił swój dom, dał władzę swoim sługom i każdemu jego pracę, a odźwiernemu nakazał czuwać. [35] »Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: wieczorem czy o północy, gdy pieją koguty czy rano; [36] »By przypadkiem, przyszedłszy niespodziewanie, nie zastał was śpiących. [37] »A to, co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie! 
«  Ewangelia Marka 12 Ewangelia Marka 13 Ewangelia Marka 14  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.