Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Ewangelia Marka » Rozdział 3
«  Ewangelia Marka 2 Ewangelia Marka 3 Ewangelia Marka 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I wszedł znowu do synagogi. A był tam człowiek, który miał uschłą rękę. [2] »I obserwowali go, czy uzdrowi go w szabat, aby go oskarżyć. [3] »Wtedy powiedział do człowieka, który miał uschłą rękę: Wyjdź na środek! [4] »A do nich powiedział: Czy wolno w szabat czynić dobrze czy źle? Ocalić życie czy zabić? Lecz oni milczeli. [5] »Wtedy spojrzał po nich z gniewem i zasmucony zatwardziałością ich serca, powiedział do tego człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, a jego ręka znowu stała się zdrowa jak i druga. [6] »Wówczas faryzeusze wyszli i zaraz odbyli naradę z herodianami przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. [7] »Jezus zaś ze swymi uczniami odszedł nad morze, a wielkie mnóstwo ludzi szło za nim z Galilei i Judei; [8] »Z Jerozolimy, Idumei i Zajordania. Również spośród tych, którzy mieszkali w okolicach Tyru i Sydonu, przyszło do niego mnóstwo ludzi, słysząc, jak wielkie rzeczy czynił. [9] »I nakazał swoim uczniom, aby zawsze mieli przygotowaną łódkę, ze względu na tłum, aby nie napierał na niego. [10] »Wielu bowiem uzdrowił, tak że wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby go dotknąć. [11] »A duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały: Ty jesteś Synem Bożym! [12] »Lecz on surowo im nakazywał, żeby go nie ujawniały. [13] »Potem wszedł na górę i wezwał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. [14] »I ustanowił dwunastu, aby z nim byli, aby ich wysłać na głoszenie; [15] »I aby mieli moc uzdrawiania chorób i wypędzania demonów. [16] »Ustanowił Szymona, któremu nadał imię Piotr; [17] »Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, co znaczy: Synowie Gromu; [18] »Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Kananejczyka; [19] »I Judasza Iskariotę, który go wydał. [20] »Potem przyszli do domu. I znowu zgromadził się tłum, tak że nie mogli nawet zjeść chleba. [21] »A gdy jego bliscy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem: Odszedł od zmysłów. [22] »A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę demonów wypędza demony. [23] »I przywoławszy ich do siebie, mówił do nich w przypowieściach: Jakże szatan może wypędzać szatana? [24] »Jeśli królestwo jest podzielone wewnętrznie, to takie królestwo nie może przetrwać. [25] »I jeśli dom jest podzielony wewnętrznie, to taki dom nie będzie mógł przetrwać. [26] »Jeśli więc szatan powstał przeciwko sobie samemu i jest podzielony, nie może przetrwać, ale to jego koniec. [27] »Nikt nie może wejść do domu mocarza i zagrabić jego własności, jeśli najpierw nie zwiąże tego mocarza; wtedy ograbi jego dom. [28] »Zaprawdę powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, którymi bluźnią synowie ludzcy, będą im przebaczone. [29] »Kto jednak bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie dostąpi przebaczenia, ale podlega karze wiecznego potępienia. [30] »Bo mówili: Ma ducha nieczystego. [31] »Wtedy przyszli jego bracia i matka, a stojąc przed domem, posłali po niego, wzywając go. [32] »A tłum siedział wokół niego. I powiedzieli mu: Oto twoja matka i twoi bracia przed domem i szukają cię. [33] »Lecz on im odpowiedział: Któż jest moją matką i moimi braćmi? [34] »A spojrzawszy po tych, którzy siedzieli wokół niego, powiedział: Oto moja matka i moi bracia! [35] »Kto bowiem wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką. 
«  Ewangelia Marka 2 Ewangelia Marka 3 Ewangelia Marka 4  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.