Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Ewangelia Jana » Rozdział 17
«  Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17 Ewangelia Jana 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To powiedziawszy, Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij swego Syna, aby też twój Syn uwielbił ciebie; [2] »Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś. [3] »A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. [4] »Ja uwielbiłem ciebie na ziemi i dokończyłem dzieła, które mi dałeś do wykonania. [5] »A teraz ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał świat. [6] »Objawiłem twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś mi ich, a oni zachowali twoje słowa. [7] »A teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od ciebie. [8] »Dałem im bowiem słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że wyszedłem od ciebie, i uwierzyli, że ty mnie posłałeś. [9] »Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi. [10] »I wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje i jestem uwielbiony w nich. [11] »A nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do ciebie. Ojcze święty, zachowaj w twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my. [12] »Gdy byłem z nimi na świecie, ja zachowywałem ich w twoim imieniu. Strzegłem tych, których mi dałeś, i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, żeby się wypełniło Pismo. [13] »Ale teraz idę do ciebie i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. [14] »Ja dałem im twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. [15] »Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. [16] »Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. [17] »Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. [18] »Jak ty posłałeś mnie na świat, tak i ja posłałem ich na świat. [19] »A ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. [20] »A nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie; [21] »Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. [22] »I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. [23] »Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. [24] »Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. [25] »Ojcze sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, ale ja cię poznałem i oni poznali, że ty mnie posłałeś. [26] »Objawiłem im twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich. 
«  Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17 Ewangelia Jana 18  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.