Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » List do Rzymian » Rozdział 3
«  List do Rzymian 2 List do Rzymian 3 List do Rzymian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Na czym więc polega wyższość Żyda? Albo jaki jest pożytek z obrzezania? [2] »Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boże. [3] »Cóż bowiem, jeśli niektórzy nie uwierzyli? Czyż ich niewiara zniweczy wiarę Boga? [4] »Nie daj Boże! Przeciwnie, niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek – kłamcą, jak jest napisane: Abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony. [5] »Jeśli więc nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, cóż powiemy? Czyż niesprawiedliwy jest Bóg, który okazuje gniew? (Mówię po ludzku). [6] »Nie daj Boże! Jak wtedy Bóg mógłby sądzić świat? [7] »Jeśli bowiem prawda Boża przez moje kłamstwo obfitowała ku jego chwale, czemuż jeszcze i ja jestem sądzony jako grzesznik? [8] »Dlaczego więc nie mówić (jak nas szkalują i jak niektórzy twierdzą, że mówimy): Będziemy robić złe rzeczy, aby przyszły dobre? Ich potępienie jest sprawiedliwe. [9] »Cóż więc? Czy przewyższamy ich? Żadną miarą! Ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wszyscy są pod grzechem; [10] »Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; [11] »Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. [12] »Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. [13] »Grobem otwartym jest ich gardło, zdradzają swymi językami, jad żmij pod ich wargami. [14] »Ich usta pełne są przeklinania i goryczy; [15] »Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi; [16] »Zniszczenie i nędza na ich drogach; [17] »A drogi pokoju nie poznali. [18] »Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. [19] »A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. [20] »Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. [21] »Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. [22] »Jest to  sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. [23] »Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; [24] »A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. [25] »Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów; [26] »Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. [27] »Gdzież więc jest powód do  chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. [28] »Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa. [29] »Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy też nie pogan? Istotnie, i pogan; [30] »Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę. [31] »Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże! Przeciwnie, utwierdzamy prawo. 
«  List do Rzymian 2 List do Rzymian 3 List do Rzymian 4  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.