Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 List do Koryntian » Rozdział 12
«  1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A co do duchowych darów, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy. [2] »Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków, jak was wiedziono, daliście się prowadzić. [3] »Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. [4] »A różne są dary, lecz ten sam Duch. [5] »Różne też są posługi, lecz ten sam Pan. [6] »I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. [7] »A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku. [8] »Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego Ducha; [9] »Innemu wiara w tym samym Duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym Duchu; [10] »Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków. [11] »A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce. [12] »Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. [13] »Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha. [14] »Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma. [15] »Gdyby noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała – czy dlatego nie należy do ciała? [16] »A gdyby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała – czy dlatego nie należy do ciała? [17] »Gdyby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie? [18] »Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. [19] »Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? [20] »Tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało. [21] »Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogom: Nie potrzebuję was. [22] »Przeciwnie, o wiele bardziej potrzebne są te członki ciała, które wydają się najsłabsze. [23] »A te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym otaczamy szacunkiem, a nasze wstydliwe członki otrzymują większe poszanowanie. [24] »Natomiast nasze przyzwoite członki tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, że dał członkowi, któremu brakuje czci, więcej szacunku; [25] »Aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. [26] »Tak więc, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. [27] »Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. [28] »A Bóg ustanowił niektórych w kościele najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia, różne języki. [29] »Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy cudotwórcami? [30] »Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą? [31] »Starajcie się usilnie o lepsze dary; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. 
«  1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.